Maand: september 2015

Opgepast met de inzet en (buitenlandse) beloning van buitenlandse chauffeurs

Veel transportbedrijven maken de laatste jaren gebruik van de inzet van buitenlandse chauffeurs. Het doel is veelal het gebruik maken van goedkopere (en daarmee beter concurrerende) arbeidsvoorwaarden. Vaker dan gedacht blijken de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (waaronder de cao Beroepsgoederenvervoer) toch van toepassing. Twee veel voorkomende manieren, waarop buitenlandse chauffeurs worden ingezet, zijn cabotage en het aangaan […]

Belastingplan 2016 naar Tweede Kamer

In het Belastingplan 2016 zijn onder meer maatregelen opgenomen die voortvloeien uit de gesprekken die in het kader van het zogenoemde vijfmiljardpakket zijn gevoerd. Wij ontlenen aan het Belastingplan 2016 het volgende: Het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd tot 36,55%. Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 1,85%-punt verlaagd naar […]

Gerechtshof Den Haag: Maat is hoofdelijk aansprakelijk voor door maatschap verschuldigde rijksbelastingen

Het Gerechtshof Den Haag bevestigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag dat hoewel de vennoten van een maatschap naar de regels van het burgerlijk recht niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de maatschap, zij op grond van artikel 33, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de IW wel hoofdelijk aansprakelijk zijn […]

Een overzichtelijke administratie opzetten doe je zo

Boekhouden, oftewel het op orde brengen van de financiële administratie, is verplichte kost voor iedereen die een bedrijf start. Of het slimmer is om de bedrijfsadministratie uit te besteden aan een professional of om dit zelf te doen, hangt af van jouw situatie. Maar een zekere basiskennis van boekhouden is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Hieronder lees je hoe je een […]

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt het belangrijk dat jonge ouders werk en privé goed kunnen combineren. Goede en betaalbare kinderopvang helpt […]

Fiscus moet ruim € 1,3 mln betalen voor buitensporige last KSB

Op 27 juni 2014 besliste de Hoge Raad in twee proefprocedures van exploitanten van kansspelautomaten dat vanaf 1 juli 2008 kansspelbelasting (KSB) mocht worden geheven. Verwijzingshof Den Haag moest echter nog wel beslissen over de vraag of sprake was van een individuele en buitensporige last voor BV X en BV Y die over juli 2008 […]

Let op gevolgen compensabele verliezen bij toetreding in fiscale eenheid

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het toetreden van een dochtermaatschappij tot een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (fiscale eenheid vpb) gedurende het boekjaar leidt tot het verplicht afsluiten van het boekjaar door de toetredende dochtermaatschappij. Onder omstandigheden kan het echter fiscaal voordeliger zijn om vooralsnog niet toe of uit te treden. Verliesverrekening binnen fiscale […]

Bedrijfsovername in 10 stappen

Hoe gaat een bedrijfsovername in zijn werk? Natuurlijk is elke bedrijfsovername anders, maar er is wel een aantal stappen dat toch elke keer terugkomt. In grote lijnen is het proces namelijk altijd wel hetzelfde. Dit proces is onder te verdelen in tien stappen, die wij hier even voor u hebben uitgewerkt.   Stap 1. Ondertekening van […]

Dit moet je weten over beroepsaansprakelijkheid

Een foutje – hoe klein ook – kan soms grote schade veroorzaken. Zeker als je een adviserend beroep hebt, zoals advocaat, architect, ingenieur of accountant. Je loopt het risico dat een opdrachtgever jou aansprakelijk stelt voor zijn vermogens- of adviesschade. Want die mag ervan uitgaan dat jij voldoende vakkennis en ervaring hebt en dus geen denkfout maakt die […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme