Bescherming pensioen ZZP-er is een feit

Tot voor kort was de ZZP-er of ondernemer verplicht zijn lijfrentepotje aan te spreken alvorens hij een beroep kon doen op een bijstandsuitkering. Voor mensen met een werknemerspensioen was dat anders, hun pensioen was beschermd en hoefde niet aangesproken te worden bij een beroep op de bijstand.

Dit jaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een wetsvoorstel ingediend om dat verschil op te heffen. Op 17 november 2015 is de wet door de eerste kamer aangenomen.

Voor alle duidelijkheid wijs ik er nog eens op dat het ZZP-pensioen in feite een lijfrente is.

Deze regeling geldt voor alle lijfrentes. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Het maximale lijfrentekapitaal wat wordt beschermd is € 250.000,-;
  • Lijfrentepremies die zijn gestort in de periode van vijf jaren voordat men een beroep deed op de bijstand zijn alleen beschermd:
    • tot een maximum van € 6.000 per jaar en;
    • Indien in elk van de vijf jaren tenminste enige inleg in een lijfrente product is gedaan.

Deze eisen dienen als waarborg dat mensen geen grote sommen geld wegsluizen in het zicht van een bijstandsaanvraag.

Alle verschillende lijfrente producten worden samengenomen. Het is dus mogelijk dat een individueel product niet voldoet aan de voorwaarden maar dit lijfrentekapitaal toch wordt beschermd omdat een andere lijfrente werd opgebouwd en het totaal van de producten wel aan de voorwaarden voldoet.

Uiteraard geldt deze regeling niet alleen voor lijfrentekapitalen van ZZP-ers en IB-ondernemers maar ook voor lijfrentekapitalen van DGA’s en ‘normale’ werknemers.

Updated: 25 november 2015 — 09:41