Sluit uw hypotheek over bij de eigen bv

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van de eigen woning kwalificeert als eigenwoninglening. De op deze lening betaalde rente is aftrekbaar in box 1. Het maakt daarbij niet uit of de lening is aangegaan bij een bank of bij de eigen bv.

 

Zeker in de situatie dat een bv overtollige liquide middelen bezit en de DGA (directeur-grootaandeelhouder) privé een bankhypotheek met een hoge rente heeft, kan herfinanciering van de schuld bij de bv fiscaal voordeel opleveren. Uitgangspunt is daarbij wel dat de financiering op basis van zakelijke afspraken tot stand komt.

 

Een DGA en zijn bv zijn twee entiteiten. Een rentevoordeel in verband met een door u of een met u verbonden vennootschap aan de medewerker verstrekte geldlening is in het algemeen belast.

 

Tip

Heeft u in privé een bankhypotheek en heeft uw bv overtollige liquide middelen? Het kan fiscaal voordeel opleveren de hypotheek over te sluiten bij uw eigen bv.

Let op!
Vanaf 2013 zijn de regels met betrekking tot de aftrek van hypotheekrente aangescherpt.
Indien er bij het oversluiten van de hypotheek een aanvullende lening wordt aangegaan, moet
dit tijdig worden gemeld bij de Belastingdienst. De rente is alleen aftrekbaar indien er een
aflossingsschema wordt overlegd aan de Belastingdienst. Het deel van de nieuwe lening dat als vervanging dient van de oude eigen woningschuld valt wel onder de oude regels voor de aftrek van de aftrekbare hypotheekrente.
(Bron: ABAB)
Updated: 8 december 2015 — 22:39