Vrijstelling box 1 voor kapitaalverzekering, beleggingsrechten en spaarrekening

De vrijstelling in box 1 voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning is afgeschaft en wordt belast als vermogen in box 3.
De enige uitzondering op deze regeling is de overgangsregeling voor overgesloten hypotheken. Bestaande hypotheken die voor 1 april 2013 zijn omgezet naar een (bank)spaarhypotheek vallen nog onder de oude regels voor aftrekbare hypotheekrente.
Wat voor 1 januari 2013 is afgesloten, blijft wel vrijgesteld in box 1 tot maximaal € 154.000 per persoon bij 20 jaar of langere premiebetalingen.
(Bron: ABAB)
Updated: 15 december 2015 — 19:10