Veel gestelde vragen afschaffing VAR-verklaring

De verklaring arbeidsrelatie(VAR) verdwijnt per 1 mei 2016 en daarvoor komt de wet DBA (modelovereenkomsten)  in de plaats. Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Wet DBA

Tot wanneer is mijn VAR-verklaring voor 2016 geldig?
De Wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking. Uw VAR is geldig tot dat moment en zolang het soort werk en de omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert, niet veranderen.

Waarom is/wordt de VAR afgeschaft en wat is het doel van de Wet DBA?
De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij onder de (huidige) VAR-wetgeving nauwelijks of eigenlijk niet kan handhaven bij opdrachtgevers die met schijnconstructies werken. Het belangrijkste doel van de Wet DBA is dus om De Belastingdienst mogelijkheden te geven om te handhaven. De staatsecretaris heeft aangeven dat er pas vanaf mei 2017 actief gehandhaafd zal worden.

Wat is het verschil tussen de VAR en de Wet DBA?
U kunt vanaf 1 mei 2016 geen VAR-verklaring meer aanvragen bij de Belastingdienst om vooraf te weten hoe de Belastingdienst uw werkzaamheden zoals vermeld in uw VAR-verklaring, beoordeelt.

Om toch vooraf duidelijkheid te hebben over hoe De Belastingdienst uw werkzaamheden voor een bepaalde opdrachtgever beoordeelt, kunt u werken op basis van een modelovereenkomst. Dit zijn overeenkomsten die door De Belastingdienst zijn goedgekeurd en De Belastingdienst verklaart dat wanneer op grond daarvan wordt gewerkt, zij de betreffende arbeidsrelatie niet aanmerken als een dienstbetrekking waarvoor loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen.

Werken op basis van een modelovereenkomst heeft geen vrijwarende werking voor u of uw opdrachtgever. Wanneer De Belastingdienst constateert dat u feitelijk niet conform de modelovereenkomst werkt of heeft gewerkt, kan dit tot gevolg hebben dat er alsnog een dienstverband wordt aangenomen en uw opdrachtgever loonheffingen dient af te dragen.

Is het werken op basis van een modelovereenkomst vanaf 1 mei 2016 verplicht?
Nee dit is, net zoals het aanvragen van een VAR-verklaring, niet verplicht. U mag dus gewoon op basis van een eigen schriftelijke of mondelinge overeenkomst werken. Wel kan het zo zijn dat uw opdrachtgever dat van u vraagt, net zoals er nu vaak om een VAR-verklaring wordt gevraagd.

Hoe bepaal ik welke modelovereenkomst voor mij geschikt is?
De Belastingdienst heeft inmiddels meerdere modelovereenkomsten beschikbaar. U kunt deze bestuderen en bepalen of er een modelovereenkomst is die bij uw werkzaamheden en situatie past. Indien geen van de beschikbar modellen voldoen, kunt u een eigen modelovereenkomst (laten) opstellen en ter toetsing aan De Belastingdienst voorleggen, of aan ons voorleggen.

Waar moet ik op letten bij het gebruik van een modelovereenkomst?
Een modelovereenkomst is grotendeels hetzelfde als ieder andere overeenkomst van opdracht. De modelovereenkomst regelt primair de rechten en plichten van opdrachtnemer en opdrachtgever. Daar komt voor de modelovereenkomst nog bij dat deze vanwege de zogenaamde kernbepalingen volgens de fiscus iets zegt over de vraag of voor de werkzaamheden die in die overeenkomst worden geregeld loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen.

Van belang is dus om goed te weten wat u afspreekt en om u daar, zeker voor wat betreft de kernbepalingen, aan te houden. De praktijk mag dus niet afwijken van wat er in de overeenkomst staat.

Heeft het zin om een eenmans-B.V. op te richten met het doel geen goedgekeurde modelovereenkomsten te hoeven gebruiken?
Of u nu als DGA vanuit uw eigen BV werkt, of vanuit uw eenmanszaak, dat maakt niet zo heel veel uit. In beide gevallen kan de Belastingdienst  de arbeidsrelatie van u met uw opdrachtgever toetsen. Ook bij een DGA geldt dat vrijwaring voor de opdrachtgever aan de orde blijft als gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en feitelijk ook conform die modelovereenkomst wordt gewerkt.

Het oprichten van een eigen B.V. betekent dus niet dat een opdrachtgever, die vrijwaring wil voor betaling van de loonheffing, de modelovereenkomsten kan omzeilen. Bovendien valt u met een BV onder het vennootschapsrecht en hebt u geen recht op zelfstandigenaftrek. Pas bij een omzet van ongeveer een ton of meer kan een BV fiscaal aantrekkelijk zijn. Win daarom goed advies in voordat u een BV opricht.

Heeft Ambitions Accountants en Adviseurs een modelovereenkomst voor mij?
Aangezien de meest reguliere overeenkomsten op de website staan van de belastingdienst, verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst. In overleg kunnen wij deze overeenkomsten aanpassen of bijvoorbeeld samen met u een nieuwe overeenkomst opstellen.

Kan ik mijn eigen modelovereenkomst of die van mijn opdrachtgever laten toetsen?
Het is natuurlijk altijd mogelijk om uw overeenkomst door ons te laten toetsen. Door dit advies staat u sterker in bijvoorbeeld de onderhandelingen met een (potentiele) opdrachtgever.

 

 

Updated: 12 februari 2016 — 11:00