Maand: maart 2016

‘Een op vijf hypotheken kan goedkoper door rentemiddeling’

Een op de vijf huizenbezitters kan zijn maandlasten verlagen als alle hypotheekaanbieders aan rentemiddeling zouden doen. Dat zegt De Hypotheker na een analyse van ruim 300.000 hypotheken. De hypotheekrente is nu historisch laag. Voor een hypotheek met NHG en een rentevaste periode van 10 jaar staat ‘ie nu op zo’n 2,1 procent. Boete uitsmeren Bij rentemiddeling […]

Binnen onderneming gebruikte bedrijfsruimte vormt verplicht ondernemingsvermogen: verkoopwinst belast

De Hoge Raad oordeelt dat de bedrijfsruimte tot het ondernemingsvermogen van X moet worden gerekend. X kan na de aankoop namelijk duurzaam blijven beschikken over de bedrijfsruimte. Belanghebbende, X, oefent, in maatschapsverband, een onderneming uit met zijn vader, Z. De onderneming wordt uitgeoefend in een bedrijfshal op een locatie die deel uitmaakt van een complex […]

Per vergissing btw op de factuur? U bent de btw verschuldigd

U bent ondernemer en stuurt een factuur met btw. De btw die u factureert, bent u uiteraard verschuldigd aan de Belastingdienst. Wat nu als u ten onrechte of per vergissing btw vermeldt op de factuur? Bent u dan ook de btw verschuldigd? Het antwoord is: ja. Als u btw vermeldt op de factuur, dan bent u […]

Kamer steunt afwikkeling pensioen in eigen beheer

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt in te stemmen met afwikkeling van de fiscale faciliteit voor pensioenen in eigen beheer (PEB), die directeuren-grootaandeelhouders nu in hun eigen bedrijf hebben zitten. Staatssecretaris Eric Wiebes en veel dga’s willen van deze fiscale faciliteit af. Vrijwel alle partijen steunen een fiscaal aantrekkelijke afkoopregeling, in combinatie met een […]

Wiebes: ‘Modelcontracten worden op korte termijn herschreven’

De modelovereenkomsten, die de VAR vervangen, worden op korte termijn herschreven om de toegankelijkheid te vergroten. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes in zijn antwoorden op Kamervragen van de leden Mei Li Vos en Groot over de onrust bij ZZP’ers in de media over de Wet DBA. Veel ZZP’ers verkeren in onzekerheid over wat de Wet […]

Bekrachtiging = vervallen persoonlijke aansprakelijkheid?

Aan het laten verrichten van rechtshandelingen door een BV-i.o. (een BV “in oprichting”) kleven risico’s.  De persoon die namens de BV-i.o. handelt, is persoonlijk aansprakelijk voor de verrichte rechtshandelingen. Deze persoonlijke aansprakelijkheid vervalt pas  (uitzonderingen daargelaten) als de BV ná oprichting de betreffende rechtshandelingen bekrachtigt. Wat zegt het Hof? In de praktijk zien wij nog […]

“Fiscale missers bij fusie, reorganisatie of een bedrijfsopvolging”

De notaris speelt een belangrijke adviserende rol bij reorganisaties en herstructureringen. Het is bij de uitvoering van een reorganisatie of herstructurering dan ook van groot belang te kunnen signaleren welke fiscale mogelijkheden en valkuilen zich kunnen voordoen. De verschillende reorganisatievormen gaan gepaard met specifieke aandachtspunten, o.a. op het gebied van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en erf- […]

Onderwerpen voor extra controle door de Belastingdienst voor belastingaangifte

De Belastingdienst heeft de controle- en servicethema’s 2015 bekend gemaakt. Dat zijn onderwerpen waar de Belastingdienst de belastingaangifte dit jaar extra op controleert. Een aantal van de thema’s voor 2015 kennen we nog van voorgaande jaren. Dit jaar is er echter ook extra aandacht voor negatieve inkomsten uit overige werkzaamheden en de kosten voor ondernemers. […]

Bestuurder mag voorrang geven aan concurrente schuldeisers

Het enkele feit dat een bestuurder de schulden aan de concurrente crediteuren eerder voldoet dan de belastingschulden van de Belastingdienst, wil nog niet zeggen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. In 2014 is de bestuurder van een bv aansprakelijk gesteld voor de nog openstaande belastingschulden van een in 2013 failliet verklaarde bv. De […]

Belastingdienst: Onvolkomenheden online aangifte 2015

De Belastingdienst heeft bij de online aangifte 2015 een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de uitkomst van de aangifte. Zo lukt het soms niet om de online aangifte te ondertekenen met Digid, op te slaan of te verzenden. De Belastingdienst werkt aan een oplossing. Tot de dienst deze heeft, raadt […]