Korting op eigen producten voor uw medewerkers. Belast of onbelast?

U geeft uw personeel korting op producten uit uw eigen bedrijf? Mogelijk moet u hierover loonbelasting betalen. De hoogte van de totale korting op jaarbasis bepaalt of deze medewerkerskorting op de consumentenprijs belast of onbelast is.

 

Als uw medewerkers een korting krijgen die niet-medewerkers ook krijgen, wordt deze korting niet gezien als loon. Deze korting heeft in dat geval dan ook geen invloed op de werkkostenregeling (WKR). Dit betekent dat als uw vaste klanten bijvoorbeeld ook 5% korting ontvangen, die standaardkorting voor uw medewerkers onbelast is. Als uw medewerkers een hogere korting ontvangen, geldt een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten.

 

Gerichte vrijstelling branche-eigen producten

Onder deze vrijstelling kunnen uw medewerkers een korting van maximaal 20% van de consumentenprijs ontvangen. U mag uw medewerkers dus een korting bieden van 25%. De korting van 20% die u hen geeft, namelijk de korting na vermindering van de standaardkorting van 5% voor vaste klanten, valt binnen de gerichte vrijstelling. Mits de kortingen op jaarbasis niet het maximum van € 500 per medewerker per kalenderjaar overschrijdt, zijn de kortingen onbelast voor de loonbelasting.

 

Voorwaarden vrijstelling

Een belangrijke voorwaarde is wel dat u de korting van 20% van de consumentenprijs aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Als u dit niet doet, is de volledige korting van 20% bij uw medewerkers individueel belast en dus niet vrijgesteld.

 

Heeft u de korting van 20% van de consumentenprijs aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte, maar bedraagt de totale korting meer dan € 500 per medewerker per jaar? Dan is het meerdere belast tegen 80% eindheffing als dit meerdere tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

(Bron: ABAB)

Updated: 29 februari 2016 — 17:31