Wiebes: ‘Modelcontracten worden op korte termijn herschreven’

De modelovereenkomsten, die de VAR vervangen, worden op korte termijn herschreven om de toegankelijkheid te vergroten.

Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes in zijn antwoorden op Kamervragen van de leden Mei Li Vos en Groot over de onrust bij ZZP’ers in de media over de Wet DBA.

Veel ZZP’ers verkeren in onzekerheid over wat de Wet DBA voor hen zal betekenen. Dit ondanks de uitleg op de website van de Belastingdienst. Volgens Wiebes herkent de Belastingdienst het geluid dat ZZP’ers geen zekerheid ontlenen aan de tekst op de website van de Belastingdienst. ‘Voorlichting staat in de voorbereiding op de nieuwe wetgeving en in het implementatiejaar centraal. Onderdeel hiervan is ook het aanpassen van de website aan de informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen. Hierbij zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van publiekstesten om de nieuwe teksten zowel qua inhoud als vorm optimaal bij de doelgroep te laten aansluiten,’ zo schrijft de staatssecretaris in zijn antwoorden.

Sinds het verschijnen van het blog van Botte Jellema “De afschaffing van de VAR is een clusterfuck”, waar flink op werd gereageerd, is de voorlichting op de site van de Belastingdienst aangepast, schrijft Wiebes. ‘De teksten zijn op punten eenvoudiger gemaakt. Ook is een duidelijke verwijzing gemaakt op homepage voor ondernemers naar informatie over DBA en de meest gestelde vragen. Op korte termijn worden ook de modelcontracten zelf herschreven om de toegankelijkheid te vergroten.’

Tussenpersonen
Jellema heeft het er in zijn blog over dat het werken via tussenpersonen aantrekkelijk wordt voor opdrachtgevers met de Wet DBA. Wiebes deelt deze analyse niet. ‘Op grond van de Wet DBA is niet langer sprake van een ongeclausuleerde vrijwaring van de opdrachtgever, maar worden de verantwoordelijkheden tussen de partijen weer in balans gebracht. Wel kunnen partijen zekerheid vooraf verkrijgen door gebruik te maken van een door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomst. Zo kunnen intermediairs naast eigen overeenkomsten ook gebruik maken van de modelovereenkomst voor tussenkomst. In beide situaties zullen de overeenkomsten om buiten de fictie van de tussenkomstbepaling (fictieve dienstbetrekking) te komen moeten voldoen aan vereisten om het bewijsvermoeden dat de opdrachtnemer “ondernemer” is in te roepen. Dit vraagt van zowel de opdrachtnemer, de intermediair als van de opdrachtgever alert gedrag.’

Voorlichtingscampagne
De Belastingdienst is inmiddels met een voorlichtingscampagne gestart over de Wet DBA. De focus van de voorlichting bestaat tijdens de voorbereiding op de nieuwe wetgeving en het implementatiejaar van 1 mei 2016 tot 30 april 2017 op het geven van voorlichting en het bieden van een helpende hand bij de implementatie. De campagne bestaat uit fysieke voorlichting, online voorlichting en individuele voorlichting. De fysieke voorlichting bestaat uit gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten met de organisaties voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en voorlichting in samenwerking met de Kamer van Koophandel. De online voorlichting bestaat uit het informeren via www.belastingdienst.nl, rijkoverheid.nl, ondernemersplein.nl, en kvk.nl. Daarnaast organiseert de Belastingdienst webinars voor ZZP’ers en voor opdrachtgevers. Tijdens deze digitale voorlichtingsbijeenkomsten kunnen ook vragen gesteld worden. Na afloop wordt de webinar gepubliceerd op www.belastingdienst.nl inclusief de antwoorden op de gestelde vragen.

Samen met de organisaties voor opdrachtgevers en opdrachtnemers streeft de Belastingdienst er naar om de online communicatie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en waar mogelijk gebruik te maken van de communicatiekanalen van deze organisaties. Zo vergroot de Belastingdienst zijn bereik en de eenduidigheid van de informatie. Daarnaast attendeert de Belastingdienst via Twitter en Linkedin op de wijzigingen.

Alle VAR-houders ontvangen in maart een brief van de Belastingdienst over de aanstaande wijziging. In deze brief krijgen de VAR-houders concrete toelichting en worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan de webinar of deze naar afloop te bekijken op www.belastingdienst.nl. In het najaar worden ook één of meerdere chatsessies georganiseerd om vragen te beantwoorden die ZZP’ers en opdrachtgevers hebben over de werking van de DBA in de praktijk. Ook deze vragen en antwoorden worden gepubliceerd.

(Bron: Accountancyvanmorgen)

Updated: 17 maart 2016 — 17:32