Wanneer zijn medische handelingen vrijgesteld van btw?

Niet alle medische handelingen zijn vrijgesteld van btw. Volgens de wet is de medische vrijstelling btw alleen van toepassing op de handelingen van een medische beroepsbeoefenaar opgenomen in het register van beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG’er).

 

Echter ook de handelingen van niet-BIG’ers kunnen voor btw-vrijstelling in aanmerking komen. De handelingen moeten dan kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de handelingen van BIG’ers. Voor de medische beroepsbeoefenaar in dienst van een bv is van belang of er sprake is van een verhouding van ondergeschiktheid.

Eisen btw-vrijstelling voor niet-BIG-diensten

Of er sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hangt af van de opleiding van de medische beroepsbeoefenaar. Deze moet minimaal beschikken over medische basiskennis (MBK) of psychosociale basiskennis (PSBK).

 

Daarnaast moet hij beschikken over een of meerdere beroepsgerelateerde opleidingen:

  1. een afgeronde gezondheidskundige hbo-bachelor opleiding (240 ECTS);
  2. een diploma van een door de overheid erkende (NVAO-geaccrediteerde*) hbo-bachelor opleiding;
  3. een diploma van een opleiding op hbo-bachelor niveau die voldoet aan NVAO-accreditatie-eisen dat goedgekeurd is door CPION** of SNRO*** of een vergelijkbare instelling;
  4. een EVC-certificaat**** of een vergelijkbare erkenning waaruit gerichte kennis en ervaring op (minimaal) hbo-bachelorniveau blijkt;
  5. een registratie bij een door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging en/of overkoepelende organisatie waaruit zowel medische of psychosociale basiskennis als specifieke beroepsgerichte kennis op hbo-bachelorniveau blijkt;
  6. een gevolgde opleiding en/of kennis en ervaring die is beoordeeld op kwaliteit door een erkend, onafhankelijke accreditatie-instituut.

 

Voldoet de opleiding en ervaring van de medisch beroepsbeoefenaar aan deze eisen, dan zijn de handelingen vrijgesteld van btw. Uiteraard moet er dan sprake zijn geneeskundige verzorging van mensen. Zo vallen cosmetische ingrepen niet onder de btw-vrijstelling.

Zorgverlener in dienst van bv

Geldt het bovenstaande ook voor de medisch beroepsbeoefenaar die zijn handelingen verricht vanuit een bv? Volgens het standpunt van de Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad is dat niet het geval. De A-G stelt dat de medisch beroepsbeoefenaar niet zelfstandig is en dus geen ondernemer is voor de btw. De handelingen van de medisch beroepsbeoefenaar zijn dan niet ‘zichtbaar’ voor de heffing van btw. Dit zou betekenen dat de dienstverlening vanuit de bv niet medisch van aard is. Dus kan de bv geen beroep doen op de btw-vrijstelling. Het is nu de vraag of de Hoge Raad dit standpunt overneemt.

 

Voor de medisch beroepsbeoefenaar in een bv is dus niet zeker of de medische vrijstelling btw van toepassing is. Wilt u het risico op btw-heffing verminderen, dan kan het zinvol zijn om een andere bedrijfsstructuur te overwegen.

 

Btw-vrijstelling onder de loep

De invulling van de btw-vrijstelling voor medische handelingen is nog steeds aan verandering onderhevig. Wat vandaag belast is volgens de Belastingdienst, is morgen mogelijk vrijgesteld. Andersom kan ook, gelet op de conclusie van de A-G over de medisch beroepsbeoefenaar vanuit een bv.

(Bron: ABAB)

Updated: 6 juli 2016 — 14:41