Maand: oktober 2016

WGA Flex: belangrijk aandachtspunt voor ondernemingen

Op 1 januari 2017 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) in werking. Hiermee verdwijnt het onderscheid tussen de WGA voor vaste medewerkers en voor flexwerkers. Als werkgevers niet tijdig beslissen of zij eigenrisicodrager willen worden of blijven, keren zij voor al hun medewerkers voor minimaal drie jaar terug naar UWV. Voor werkgevers […]

Crisisheffing ook van toepassing bij slechte bedrijfsresultaten

De crisisheffing is inmiddels afgeschaft en de Hoge Raad heeft hem al goedgekeurd, maar houdt toch nog de gemoederen in de rechtspraak regelmatig bezig. Duidelijk is dat deze heffing als dusdanig onrechtvaardig ervaren dat het veel procedures heeft uitgelokt en de vraag bijna opkomt of hij onder aan de streep nu echt nog wat heeft […]

Bent u fiscaal gezien wel ondernemer?

Als u een onderneming start, dient u zich te melden bij de Kamer van Koophandel. Die geeft uw gegevens automatisch door aan de fiscus. U krijgt, als u alle benodigde gegevens bij u hebt, gelijk een btw-nummer mee. U bent voor de btw namelijk al vrij snel ondernemer. Om te beoordelen of u fiscaal gezien […]

Partner- en kinderalimentatie op z’n kop (wetsvoorstel)

De regels voor partner- en kinderalimentatie gaan flink wijzigen als de Eerste Kamer de hierover ingediende wetsvoorstellen aanneemt. Vooral de hoogte en duur worden aangepakt. In het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie is opgenomen dat de hoogte van het inkomensverlies niet meer het uitgangspunt voor de berekening van de alimentatie is, maar dat het berekende bedrag gezien moet […]

Tandarts die jarenlang feitelijk één opdrachtgever had, was geen ondernemer

Tandarts X was in 2011, 2012 en 2013 op basis van overeenkomsten van opdracht werkzaam in een tandartsenpraktijk. De inspecteur stelde een boekenonderzoek in en constateerde dat X zijn werkzaamheden verrichtte voor slechts twee opdrachtgevers, die beide verbonden waren aan dezelfde tandartsenpraktijk. X verrichtte de tandheelkundige werkzaamheden onder de naam en voor rekening van die […]

Handtekening partner bepalend voor succesvol einde pensioen in eigen beheer

Of de afschaffing van het pensioen in eigen beheer al dan niet succesvol zal zijn hangt af van de handtekening van de (gewezen) partner van de dga. Zonder fiscale ‘krabbel’ geen omzetting of afkoop van het eigenbeheerpensioen, maar enkel een op 31 december 2016 ‘bevroren’ pensioenaanspraak. Dat de wetgever het civielrechtelijke instemmingsvereiste nu fiscaalrechtelijk doortrekt […]

Aangenomen moties Wet DBA

Tijdens de vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer zeven moties aangenomen inzake de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Tweede Kamer wil onder andere een kortere doorlooptijd voor de beoordeling van modelovereenkomsten en uiterlijk half december een besluit over de voortgang van de wet. In de moties wordt de regering verzocht […]

Woonhuis met atelier vormt voor 80% woning

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief op 80% van het pand van toepassing is. Afgaande op de bouwtekeningen moet 20% van het pand namelijk als werkruimte worden bestempeld. X verkrijgt op 4 april 2013 een onroerende zaak. Het betreft een pand dat in 1906 in opdracht van een architect is gebouwd als woonhuis […]

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn: kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek tussentijds gemaakte controleberekeningen ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen bankafschriften contracten, overeenkomsten en andere afspraken agenda’s en afsprakenboeken correspondentie software en […]

Mogelijk alsnog zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008

De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 26 september 2016 dat vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 als zelfstandig ondernemer zwanger waren, alsnog recht hebben op een zwangerschapsuitkering. Volgens de rechter schond uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-Vrouwenverdrag door zwangere zelfstandigen geen zwangerschapsuitkering te geven.   Op 1 augustus 2004 verviel voor deze groep het […]