Maand: december 2016

Per auto van de zaak rijgedrag aantonen

Een werkgever moet in principe per door hem ter beschikking gestelde auto rekening houden met de bijtelling. Een werknemer komt alleen onder een dubbele of driedubbele bijtelling uit als hij per auto kan aantonen dat hij minder dan 500 privékilometers heeft gereden. In een rechtszaak draaide het om een bv die drie auto’s op haar […]

Fiscaal uw hypotheek verhuizen

Uw huidige hypotheek valt in box 1. Mogelijk kan een fiscale verhuizing van uw lening naar box 3 u duizenden euro’s aan belastingvoordeel opleveren. Als u weinig hypotheekrente betaalt, is het belastingvoordeel van de renteaftrek gering of zelfs afwezig, omdat de renteaftrek (grotendeels) wegvalt tegen de bijtelling van het eigenwoningforfait. Als u uw hypotheek dan […]

Salarisnorm 30%-regeling per 2017 omhoog

Als uw organisatie buitenlandse werknemers in dienst neemt met een schaarse deskundigheid, is het toegestaan om hen een onbelaste vergoeding te geven voor hun extraterritoriale kosten. De salarisnorm die past bij deze 30%-regeling gaat per 1 januari 2017 omhoog. De nieuwe salarisnormen voor de 30%-regeling zijn bekend. Volgens uitgave 2 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf) moeten […]

Aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs goederenvervoer

Opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onderbetaling van de werknemer. De ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen wordt per 1 januari 2017 uitgebreid met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en het doen vervoeren van goederen over de weg (expeditie-overeenkomst). De Eerste Kamer is akkoord gegaan […]

Drie moties over Wet DBA aangenomen

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag drie moties aangenomen die waren ingediend tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016. Zo wordt de regering onder andere verzocht om per direct te handhaven richting opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen. Van de twaalf moties die werden ingediend, zijn de volgende drie […]

Gehuwde ondernemers opgelet: wederhelft kan rechtshandeling vernietigen op grond van ontbreken toestemming

De Nederlandse wet bevat een limitatieve opsomming van bepaalde financieel risicovolle handelingen waarbij een gehuwde vóór het verrichten van de handeling de toestemming nodig heeft van diens wederhelft. Zo heeft een gehuwde bijvoorbeeld toestemming nodig als hij/zij in privé een hypotheek wil afsluiten. De gedachte van de wetgever is dat echtgenoten tegen elkaar en tegen zichzelf moeten worden […]

Twijfelt u of uw ondernemer bent voor de belastingdienst?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat de termijn dat de fiscus handhavend gaat optreden ten aanzien van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wellicht langer wordt opgeschort. Toch kan het handig zijn om te weten of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ondanks dat de termijn van 1 januari 2018 opgeschort gaat worden, […]

Extern verzekerd pensioen van de BV, belastingvoordeel bij terug halen?

Soms hebben dga’s een gedeelte van hun pensioen in eigen beheer extern verzekerd. In verband met het afschaffen van pensioen in eigen beheer is er een overgangsregeling ontworpen door de belastingdienst. Deze gold aanvankelijk tot 31 december 2016 maar geldt nu tot 31 maart 2017. Vanaf 1 januari 2017 kunt u namelijk geen pensioen in […]

Tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening van een bv

Ter beperking van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid blijft het voor bestuurders belangrijk om de publicatieversie van de jaarrekening van de besloten vennootschap (bv) tijdig bij het handelsregister te deponeren. Daarbij moet in de gaten worden gehouden dat de regels recent zijn gewijzigd. Van dertien naar twaalf maanden Praktisch komt het er op neer dat de jaarrekening […]