Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Het is echter niet verplicht om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen.

Als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wordt beëindigd, dan ontstaat er een slapend dienstverband. De loonbetalingsverplichting is vervallen, de werknemer is ziek, maar de arbeidsovereenkomst bestaat nog. Sinds het ontslagrecht in 2015 is gewijzigd, komt het slapend dienstverband vaker voor. Immers, alsdan ben je als werkgever vooralsnog volgens de rechters in Nederlands geen transitievergoeding verschuldigd.

Risico’s slapend dienstverband

Het klinkt misschien gunstig, maar er kleven veel ook risico’s aan het slapend dienstverband. De kans dat de zieke werknemer ooit weer kan werken, is kan reëel zijn. Vaak is de functie aan iemand anders vergeven, waardoor boventalligheid ontstaat en passend werk is ook niet altijd beschikbaar. Als er dan op een later moment afscheid moet worden genomen, is de transitievergoeding inmiddels als gevolg van het verstrijken van de tijd alleen maar verder opgelopen.

Tip: Wil je deze risico’s uitsluiten, dan is het raadzaam om het dienstverband na twee jaar ziekte op te zeggen en de transitievergoeding te betalen.

Het beëindigen van het dienstverband na twee jaar ziekte wordt naar alle waarschijnlijkheid aantrekkelijker omdat er thans een wetsvoorstel aanhangig is, inhoudende dat de transitievergoeding voor werknemers die ontslagen worden na twee jaar ziekte wordt gecompenseerd door de overheid. De kosten hiervoor worden voldaan door een verhoging van de AWF-premie. De beoogde datum van het wetsvoorstel is 1-1-2019. In het wetsvoorstel staat dat deze compensatie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

(Bron: Koenen en Co)

Updated: 8 december 2016 — 17:06