Maand: januari 2017

Het vaak vergeten Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA)

Jaarlijks dient er in de laatste aangifte van het jaar een correctie gemaakt te worden op de btw die in aftrek is gebracht voor het privégebruik of het gebruik voor persoonlijke behoeften van het personeel: de zogenaamde BUA-correctie. Veelal een vergeten item en een aandachtspunt van de Belastingdienst bij een belastingcontrole. Het BUA sluit de […]

Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

De belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een proefproces de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in box 3 in stand gehouden voor de jaren 2013 en 2014. Bij de heffing wordt uitgegaan van een zogenaamd forfaitair rendement van 4%. Dit is een fictief percentage aan rendement waarover belasting betaald moet worden. Voor dit proefproces waren door […]

Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW

In artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek is het zogenaamde toestemmingsvereiste vastgelegd. Op basis van artikel 1:88 BW is voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen door de ene echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot nodig. In artikel 1:88 BW is geregeld voor welke rechtshandelingen dit toestemmingsvereiste geldt. Toestemming van de andere echtgenoot is bijvoorbeeld nodig […]

Voorkom deze fouten bij het aanvragen van een octrooi

Met technologische vernieuwing worden ook octrooien steeds belangrijker. Zo steeg in 2015 het aantal Europese octrooien dat werd verleend aan Nederlandse bedrijven met 17 procent naar tweeduizend, het hoogste aantal in tien jaar. Tom Beetz, lid van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden, noemt een reeks veelgemaakte fouten die aanvragers maken. Onlangs presenteerde de orde […]

datum van eerste toelating op de weg essentieel voor bijtelling privégebruik auto

In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 is aangegeven dat per 2017 voor de bijtelling privégebruik auto de zogenoemde datum van eerste toelating op de weg (DET) relevant is. Wat houdt dit in? Per 1 januari 2017 wordt voor het bepalen van de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak niet meer […]

Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling komt terug vanaf 2017

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent tussen de 18 en 40 jaar. U gebruikt het bedrag van de schenking voor: […]

Moet ik mijn pensioen delen met mijn ex?

Echtscheiding ná 30 april 1995 Zijn jullie gescheiden na 30 april 1995? Dan geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Deze wet houdt in dat jij de helft van jouw tijdens de huwelijksperiode opgebouwde pensioen op moment van uitkering moet betalen aan je ex-partner. Als jullie niet of niet tijdig melden welke afspraken zijn […]

Let op bij negatief ondernemingsvermogen en huwelijkse voorwaarden

Onderneemt u samen met uw partner en bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan kan bij overlijden of scheiden een probleem ontstaan als één van u een negatief ondernemingsvermogen heeft. U kunt dit voorkomen door alert te zijn op negatieve vermogens en dit waar mogelijk aan te zuiveren. Zo bespaart u op erfbelasting. Waardoor ontstaat […]

Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. De leverancier kan zijn op aangifte betaalde BTW terugvragen zodra het zeker […]