EU-Hof kraakt ‘flitsfaillissement’, FNV juicht

Werknemers van een bedrijf dat via een zogenoemd flitsfaillissement een doorstart maakt, hebben net zo goed recht op bescherming als het personeel van een onderneming die op een normale manier wordt overgenomen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald.

Volgens de Europese richtlijnen voor de overgang van een onderneming gaan de werknemers met al hun rechten en verplichtingen mee. De enige uitzondering op deze regel is als er sprake is van een faillissement. Het Europees Hof oordeelt nu dat deze uitzondering alleen gemaakt mag worden voor faillissementen die gericht zijn op liquidatie van het vermogen.

Als het faillissement gericht is op voortzetting van de onderneming, zoals het geval is bij flitsfaillissementen, ook wel ‘pre-pack faillissementen’ genoemd, blijft de regeling voor overgang van onderneming wel van toepassing. Deze uitspraak betekent volgens vakbond FNV een definitief einde voor de pre-pack praktijken in de huidige vorm.

Zaak tegen kinderopvangbedrijf Smallsteps

De uitspraak van het EU-Hof gaat over een zaak die FNV had aangespannen tegen kinderopvangbedrijf Smallsteps. Dat nam in 2014 branchegenoot Estro over, een dag nadat dat bedrijf failliet was gegaan. Voor duizend medewerkers van Estro was er na de doorstart geen plaats meer.

De rechtbank Midden-Nederland, die de zaak in behandeling heeft, had het Europese hof om hulp gevraagd bij de beoordeling van de zaak. Belangrijkste vraag was daarbij of het personeel bij zo’n snelle doorstart dezelfde rechten geniet als bij een gewone overname, zoals FNV betoogde.

Recht op bescherming

De advocaat-generaal bij het Europese hof adviseerde eerder al dat werknemers bij een flitsfaillissement inderdaad recht hebben op bescherming. De rechters volgen dat advies. Over de precieze gevolgen van het vonnis voor het ontslagen Estro-personeel moet een Nederlandse rechter zich buigen.

Bij een flitsfaillissement worden al voordat een bedrijf daadwerkelijk failliet gaat, afspraken gemaakte met een nieuwe eigenaar. Dat gebeurt onder het bewind van het management van het bedrijf en niet van een curator die opereert onder toezicht van een rechtbank.

Het Hof wijst op Europese regels die voorschrijven dat faillissementsprocedures onder toezicht staan van een bevoegde overheidsinstantie. Omdat in flitsprocedures de curator en de rechter-commissaris feitelijk buitenspel worden gezet, voldoen die volgens de rechters niet aan die richtlijn.

FNV: ‘Flitsfaillissement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer’

FNV vindt de uitspraak van het EU-Hof ‘historisch’. ‘Dankzij deze uitspraak is het flitsfaillissement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

(Bron: Ornet.nl)

Updated: 21 juli 2017 — 07:26