Let op fiscale gevolgen bij opstellen echtscheidingsconvenant

Afspraken in het echtscheidingsconvenant over de verdeling van de koopwoning hebben soms vervelende en onbedoelde fiscale consequenties. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om deze fiscale consequenties vooraf goed in beeld te brengen en op te nemen in het echtscheidingsconvenant.

 

Een voorbeeld

Een paar, gehuwd op basis van gemeenschap van goederen, bezit een eigen koopwoning met overwaarde. Omdat sprake is van gemeenschap van goederen, hebben zowel man als vrouw recht op 50% van de overwaarde. Het gescheiden paar was overeengekomen dat de man een maandelijkse partneralimentatie zou betalen van ongeveer € 1.915. Ook hebben ze afgesproken dat de vrouw de volledige overwaarde van de voormalige echtelijke woning zou krijgen in ruil voor een verlaging van de alimentatie naar € 600 per maand. De belastinginspecteur ziet in de volledige toerekening van de overwaarde aan de vrouw een belaste afkoop van een gedeelte van de alimentatie. Een fiscale procedure tot aan de Hoge Raad brengt hierin geen verandering. De vrouw moet een groot bedrag aan belasting betalen.

Niet alleen de juridische, maar ook de fiscale problematiek bij echtscheidingen is bijzonder complex en de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Door een goede formulering van het echtscheidingsconvenant kunnen problemen als hierboven voorkomen worden. Raadpleeg daarom op voorhand een specialist met ervaring op het gebied van fiscale gevolgen bij echtscheiding.

(Bron: ABAB)

Updated: 20 juni 2018 — 10:13