Nu of nooit: PEB omzetten in odv of afkopen

Heeft u uw cliënten allemaal al geadviseerd en kunt u uw werkzaamheden met betrekking tot het pensioen in eigen beheer afsluiten? Door voortschrijdend inzicht in de wet- en regelgeving en nieuwe cliënten is dat wellicht toch niet het geval volgens mr. dr. Gerard Staats, universitair docent aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University en werkzaam bij BDO als senior manager bureau vaktechniek.

Per 1 januari 2020 kunnen dga’s hun pensioen in eigen beheer (PEB) niet meer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Veel adviseurs hebben hun cliënten de afgelopen jaren geadviseerd wat te doen met het dga-pensioen. Toch zijn de komende maanden nog een mooie gelegenheid de cliëntendossiers nog eens te goed te doorlopen.

Heeft de partner recht op uitkeringen uit ODV bij overlijden?

Vanaf 1 april 2017 kunnen dga’s geen pensioen bij hun eigen vennootschap meer opbouwen. Veel dga’s hebben toen ook hun PEB omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) of afgekocht. In de afgelopen periode is meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen bij overlijden, die wellicht kunnen leiden tot een aanpassing van de ODV-overeenkomst. Denk daarbij aan de overeenkomst waarbij de partner als gerechtigde is benoemd na het overlijden van de dga. Heeft u een dergelijke overeenkomst gemaakt? Controleer dan of deze niet in strijd is met het testament van uw cliënt.

Compensatie partner en post-relationele solidariteit

Veel onduidelijkheid bestond en bestaat ook over de compensatie voor de partner van de dga. Daar komt nog bij dat de Hoge Raad voor PEB heeft beslist dat voor de partner ook de post-relationele-solidariteit geldt. Hoewel de partner civielrechtelijk in beginsel recht heeft op een aandeel in het ouderdomspensioen en in het nabestaandenpensioen, kan dat anders zijn bij een vennootschap in financiële moeilijkheden. In het laatste geval moet ook de partner meedelen in de verliezen van de vennootschap, dat is nu eenmaal het (gezamenlijk gekozen) risico van PEB. Zolang uw cliënt nog niet in scheiding ligt, is het nog niet te laat om de overeenkomsten inzake compensatie nog eens goed te beoordelen en zo nodig te wijzigen.

(Bron: Taxence)

Updated: 4 oktober 2019 — 10:58