Btw aftrekbaar als BV kosten voor de dga betaalt?

De Hoge Raad heeft zich onlangs gebogen over de vraag of een BV de btw ter zake van advocaatkosten van haar dga in aftrek mocht brengen. De Hoge Raad stelt vast dat het Hof ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan het argument van de BV dat zij deze diensten heeft moeten afnemen in verband met de voortzetting van zijn bedrijfsactiviteiten. De zaak is terugverwezen naar het Hof Den Bosch voor nader feitenonderzoek.

Het oordeel van de Hoge Raad

B is samen met zijn echtgenote aandeelhouder van twee BV’s die zich bezig houden met het verstrekken van financiële adviezen, consultancydiensten en managementdiensten. In 2005 is een strafrechtelijk onderzoek wegens faillissementsfraude ingesteld naar onder andere B. In 2012 is B daarvan vrijgesproken. Tijdens het strafproces is B bijgestaan door een advocatenkantoor. De facturen zijn betaald door een van de BV’s van B die niet bij de vermeende faillissementsfraude is betrokken. De BV heeft de btw op deze facturen in aftrek gebracht.

Ter discussie staat of belanghebbende de btw wel in aftrek had mogen brengen. De Rechtbank is van oordeel dat belanghebbende niet de werkelijke afnemer van de advocatendiensten is en daarom de btw niet in aftrek mag brengen. Het Hof is van oordeel dat geen recht op aftrek van btw bestaat omdat uitsluitend B betrokken was bij de strafzaak. Uit het dossier blijkt niets van enige betrokkenheid van de BV die de facturen van de advocaat betaalde.

De Hoge Raad is echter van oordeel dat het Hof ten onrechte aan het argument voorbij is gegaan dat de advocaatdiensten noodzakelijk waren voor de bedrijfsuitvoering van de BV en dat zij zonder het afnemen van deze diensten haar bedrijf niet had kunnen voortzetten. Door reputatieschade van haar directeur kreeg zij, naar eigen zeggen, geen nieuwe opdrachten. Pas na vrijspraak van de directeur heeft de BV haar ondernemingsactiviteiten weer voort kunnen zetten, zo stelt de BV.

De zaak wordt terugverwezen naar het Hof Den Bosch om te onderzoeken of het voor de BV inderdaad noodzakelijk was de advocatendiensten af te nemen om haar bedrijfsactiviteiten veilig te stellen. Ook kan volgens de Hoge Raad de BV als afnemer van de prestatie worden aangemerkt en is geen aftrekuitsluiting wegens personeelsverstrekkingen aan de orde als de advocatendiensten inderdaad noodzakelijk waren om de bedrijfsactiviteiten veilig te stellen. Daarnaast merken wij op dat alleen btw in aftrek kan worden gebracht wanneer de facturen ook op naam van de BV staan.

(Bron: BDO)