Uitstel van betaling van belasting

Eerder schreven wij over de mogelijkheid om drie maanden uitstel van betaling van belasting aan te vragen wegens Corona. Dit aangevraagde uitstel gaat in de komende periode bij veel aanvragers aflopen.

nmiddels heeft de belastingdienst hierover de eerste brieven verstuurd. Helaas werd in die brieven de indruk gewekt dat de verschuldigde belasting ineens moest worden terugbetaald.
Dat is niet de bedoeling: de belastingdienst zal komen met een voorstel voor gespreide betaling. Deze zomer zal daarover meer duidelijkheid worden verschaft. Tot dat moment hoeft de openstaande belastingschuld nog niet betaald te worden. 

Indien u na afloop van de drie maanden uitstel nogmaals drie maanden uitstel wenst, kunt u daartoe online een verzoek indienen (zie onderstaande link).
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Indien de belastingschuld ten tijde van de eerste aanvraag om uitstel € 20.000 was of hoger, is een derdenverklaring plus liquiditeitsprognose vereist voor dit aanvullend uitstel. Tijdens het aanvullend uitstel hoeft u ook nieuwe belastingschulden die in die maanden opkomen nog niet te betalen: deze lopen mee in het uitstel. Na afloop van de zes maanden uitstel komt de belastingdienst met een voorstel voor gespreide betaling.

(Bron: HLB)