U kunt Tozo met terugwerkende kracht aanvragen!

Nu de lockdown is verlengd tot 2 maart 2021 zal bij veel zzp’ers de vraag spelen: waar kan ik terecht voor ondersteuning. Vanaf 1 februari is het mogelijk om inkomensondersteuning via de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht geldt tot de voorafgaande maand. Vanaf 1 februari kan de inkomensondersteuning dus voor de periode vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Wat is de Tozo?

De Tozo is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers, waaronder ook dga’s, die vanwege corona in moeilijkheden zijn gekomen. De regeling kan zorgen voor inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning via de Tozo

Inkomensondersteuning kan worden verleend wanneer het inkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen. De ondersteuning bedraagt maximaal € 1.500 netto voor stellen en maximaal € 1.050 netto voor alleenstaanden.

Door wisselende inkomsten is het soms moeilijk te bepalen of men onder het sociaal minimum uitkomt. Daarom is het mogelijk vanaf 1 februari 2021 de inkomensondersteuning met terugwerkende kracht aan te vragen. De terugwerkende kracht van de aanvraag is mogelijk tot 1 april 2021. Vanaf die datum moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Wel partnertoets, geen vermogenstoets

De inkomensondersteuning kent een partnertoets. De verdiensten van een eventuele partner worden dus meegenomen bij de vraag of het gezinsinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen. De Tozo kent daarnaast geen vermogenstoets. Dit betekent dat met eventueel vermogen geen rekening wordt gehouden bij de aanvraag van de Tozo. Voor de lening van bedrijfskapitaal geldt zowel geen partnertoets als vermogenstoets.

Moet ik de Tozo terugbetalen?

Inkomensondersteuning hoeft in principe niet terug te worden betaald, tenzij achteraf blijkt dat het inkomen te laag is ingeschat. Is op basis hiervan te veel inkomensondersteuning ontvangen? Dan moet deze wel worden terugbetaald voor zover er te veel is ontvangen. Een lening voor bedrijfskapitaal moet wel worden terugbetaald. Hierover is een 2% rente verschuldigd.

(Bron: DRV)