Categorie: Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, overige zaken

Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Kleinere bedrijven kunnen ook kiezen voor een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering In grote bedrijven komen werknemers vaak niet of nauwelijks in contact met de directie. In kleinere bedrijven is dat anders: de baas is daar meestal makkelijker aan te […]

Checklist voor het inhuren van tijdelijk personeel

Veel startende ondernemers werken in eerste instantie in hun eentje aan hun bedrijf, maar het komt ook voor dat zij op bepaalde gebieden al meteen ondersteuning nodig hebben. Het aannemen van personeel is echter best een grote stap. Als u nog niet zeker weet of u direct een langere arbeidsrelatie wilt aangaan, kunt u ook […]

De informatieverplichting van de werkgever met betrekking tot pensioen

Eén van de belangrijke onderdelen van de pensioenwet is de informatieplicht van de werkgever naar deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners en gepensioneerden. Er zijn daarvoor een aantal momenten te onderscheiden: Bij aanvang van het dienstverband dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden of hij de werknemer al […]

Moet ik meewerken aan loonbeslag?

Er wordt beslag gelegd op het loon van een van uw medewerkers. Bent u dan verplicht om mee te werken? Lees het antwoord hier. “Vorige maand kreeg ik van een gerechtsdeurwaarder bericht dat er beslag gelegd gaat worden op het loon van één van de medewerkers in mijn onderneming. Moet ik me daar iets van […]

Personeel en identificatieplicht

Iedereen moet zich kunnen identificeren, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. U controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie ervan in uw administratie. Identificatieplicht werkgever Verificatieplicht Bewaarplicht Andere identiteitsbewijzen Identificatieplicht voor uitzendkrachten Identificatieplicht voor vrijwilligers Identificatieplicht werkgever Voor u […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme