Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), pensioen, pensioen

De gescheiden DGA en pensioen, een complex financieel vraagstuk

Hans (35 jaar) is 100% directeur-grootaandeelhouder (DGA) van X BV en getrouwd met Petra (32 jaar). Na 10 jaar besluiten Hans en Petra te scheiden. Nu is de financiële afwikkeling van een ‘gewone’ echtscheiding vaak al problematisch, maar bij een DGA spelen aanvullende factoren een rol die de scheiding nog complexer kunnen maken. Dit is […]

Uit welke onderdelen bestaat uw pensioen?

Uw pensioen bestaat uit minimaal één, maar meestal uit meer van de volgende onderdelen: AOW-pensioen: Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt AOW op. Dit is het basispensioen van de overheid. In 2013 gaat de AOW in als u 65 jaar + 1 maand bent. Sinds 2013 verschuift de ingangsdatum van de AOW door […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme