Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, pensioen (ook in eigen beheer van de BV)

Overdracht (stakingswinst)lijfrente in eigen beheer

2Veel ondernemers die hun bedrijf nu via een bv uitoefenen zijn in het verleden gestart als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap. Bij de overgang naar een bv is daarbij vaak de wens geweest om de daarbij te betalen belastingen uit te stellen naar een later moment. Dit kan onder meer […]

Oudedagsverplichting in de BV en overlijden

In de tijd dat uw BV een pensioenverplichting had (dus voor de omzetting naar de oudedagsverplichting) was duidelijk naar wie de uitkering ging indien u onverhoopt zou komen te overlijden. Er zou dan sprake zijn van een partner- en eventueel een wezenpensioen. Deel deze tip: Twitter Facebook LinkedIn Mail Uitkering De oudedagsverplichting kent echter geen […]

Verruiming termijn voor indienen informatieformulier PEB

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen maakt het mogelijk dat een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd wordt beëindigd. Voor deze fiscaal gefaciliteerde beëindiging is onder meer vereist dat tijdig een juist en ingevuld informatieformulier naar de Belastingdienst wordt gestuurd. In de praktijk is de tijd om het informatieformulier in […]

Van prijsgeven pensioenaanspraak was nog geen sprake

Het prijsgeven van een pensioenaanspraak leidt er in de regel toe dat de waarde van de pensioenaanspraak tot het loon wordt gerekend. Kenmerkend voor prijsgeven is dat een aanspraak komt te vervallen. Zijn partijen nog in onderhandeling, waarbij de hoogte van de aanspraak nog nadrukkelijk een geschilpunt is, dan kan men nog niet zeggen dat […]

Vruchtgebruiktestament leidt mogelijk tot onzuivere ODV

Op 1 april 2017 introduceerde de wetgever de oudedagsverplichting (ODV) als alternatief voor het pensioen in eigen beheer. Onlangs is het beleid bij overlijden verder verduidelijkt. In de praktijk is voorts ook belangrijk dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst vorig jaar haar visie heeft gegeven over manier waarop de oprenting van de ODV […]

AOW-franchise en maximaal pensioengevend loon 2018 bekend

De AOW-franchise 2018 alsmede het maximaal pensioengevend salaris zijn door de overheid bekend gemaakt: 2017 was 2018 wordt AOW-franchise middelloon € 13.123 € 13.344 AOW-franchise eindloon € 14.850 € 15.099 AOW-franchise middelloon DGA € 19.191 € 19.518 AOW-franchise eindloon DGA € 21.716 € 22.085 Maximaal pensioengevend salaris € 103.317 € 105.075 (voorlopig) AOW-franchise middelloon 2018 In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de […]

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

e adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers. Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook dat de rechter in moet grijpen. In een zaak die nu ter beoordeling voorligt bij […]

BV en afkoop pensioen in eigen beheer middelen?

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? Dan staat u wellicht nog een extra voordeel te wachten door het toepassen van de middelingsregeling. Afkoop pensioen in eigen beheer De afkoop van het pensioen in eigen beheer is afgehandeld via de salarisadministratie. Het inkomen en […]

DGA BV mag ingegane oudedagsvoorziening toch afstorten in lijfrente

In het nieuwe verzamelbesluit pensioenen worden enkele goedkeuringen opgenomen ten aanzien van de wet uitfasering pensioen eigen beheer. Daarmee is het nu ook mogelijk om een ingegane oudedagsverplichting (ODV) af te storten in een lijfrente, ziet accountantsbedrijf Vallura. Goedkeuring Met de invoering van de wet uitfasering pensioen in eigen beheer is het mogelijk om het […]

Lijfrente-expiratie in december 2017: belast in 2017 of 2018?

In de volgende casus expireert een oud-regime-lijfrente van een man op 21 december 2017. Hij wil geen lijfrente aankopen maar de uitkering in één keer opnemen. In welk jaar moet hij belasting betalen? De man heeft een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarop het oude fiscale regime van toepassing is. Eén van de mogelijkheden die het oude […]