Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, pensioen (ook in eigen beheer van de BV)

Negatief rendement oudedagsverplichting dga

Heeft u als directeuren-grootaandeelhouder (dga) uw pensioenverplichting fiscaal vriendelijk omgezet in een oudedagsverplichting (ODV)? Dan wordt deze ODV-uitkering jaarlijks geïndexeerd. Door de ontwikkelingen op de financiële markten wordt uw pensioenpotje in 2020 gekort of afgewaardeerd.  Vanaf uw AOW-leeftijd wordt deze verplichting omgezet in ODV-uitkeringen die in twintig gelijke delen wordt uitgekeerd. De fiscale ODV wordt […]

Nu of nooit: PEB omzetten in odv of afkopen

Heeft u uw cliënten allemaal al geadviseerd en kunt u uw werkzaamheden met betrekking tot het pensioen in eigen beheer afsluiten? Door voortschrijdend inzicht in de wet- en regelgeving en nieuwe cliënten is dat wellicht toch niet het geval volgens mr. dr. Gerard Staats, universitair docent aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University en werkzaam bij […]

Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

De Belastingdienst publiceerde een V&A over de vraag of het mogelijk is om de wettelijke ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen aan de erfgenamen op te schorten, tot het moment dat de erfgenamen bekend zijn. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op […]

Te veel betaald op uw lijfrente? Dit zijn de oplossingen

Betaalt u premies voor uw lijfrenteproduct (zoals vaste premies op een lijfrenteverzekering en/of vrije stortingen op een lijfrente (bank)spaarrekening)? Dan bestaat de kans dat u deze inleg niet volledig in box 1 heeft kunnen aftrekken ten laste van uw inkomen, vanwege een beperkte jaarruimte en/of reserveringsruimte. Indien u later uitkeringen ontvangt uit uw lijfrenteproduct kan […]

Herrekening afkoopkorting pensioen als dga sterft na 2015

Op het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst is een nieuw vraag-en-antwoordbesluit gepubliceerd. Dit besluit stelt dat een partner met succes een beroep kan doen op de hardheidsclausule als zijn partner, een dga, overlijdt na 2015 zodat de aanspraak op het partnerpensioen in eigen beheer flink is gestegen. In beginsel wordt de korting die de […]

Artikel: Hoge Raad beslist over het prijsgeven van pensioen in eigen beheer

Een DGA heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij zijn personal holding. Per 1 mei 2013 had hij jaarlijks recht op een uitkering van € 57.327. Er is in 2013 geen pensioen uitgekeerd door de personal holding. De inspecteur heeft daarop een pro rata deel van de uitkering nagevorderd via de inkomstenbelasting. Daarbij heeft de inspecteur […]

Fictieve afkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen loon

A-G Niessen concludeert dat er bij een fictieve afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen sprake is van loon waarop de verzekeraar loonheffing moet inhouden. De zaak verloopt als volgt. Een man sluit in 1989 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Op deze lijfrenteverzekering zijn de fiscale regels van vóór 1 januari 1992 van toepassing (oud regime). […]

Passieve dga geeft pensioen niet prijs

De Hoge Raad oordeelt dat een directeur-grootaandeelhouder die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen actie onderneemt om pensioentermijnen te ontvangen, zijn pensioenaanspraak daarmee nog niet heeft prijsgegeven. De zaak verloopt als volgt. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) bouwt pensioen op bij zijn eigen bv. Hij bereikt op 1 mei 2013 de pensioengerechtigde leeftijd. De bv […]

Overdracht (stakingswinst)lijfrente in eigen beheer

2Veel ondernemers die hun bedrijf nu via een bv uitoefenen zijn in het verleden gestart als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap. Bij de overgang naar een bv is daarbij vaak de wens geweest om de daarbij te betalen belastingen uit te stellen naar een later moment. Dit kan onder meer […]

Oudedagsverplichting in de BV en overlijden

In de tijd dat uw BV een pensioenverplichting had (dus voor de omzetting naar de oudedagsverplichting) was duidelijk naar wie de uitkering ging indien u onverhoopt zou komen te overlijden. Er zou dan sprake zijn van een partner- en eventueel een wezenpensioen. Deel deze tip: Twitter Facebook LinkedIn Mail Uitkering De oudedagsverplichting kent echter geen […]