6 belangrijke aftrekposten voor ZZP’ers

Een eigen bedrijf beginnen vergt, naast veel tijd en energie, ook de nodige investeringen op financieel gebied. Daarom bestaan er een aantal handige fiscale voordelen, waarmee u als startende ZZP’er (mits u aan de voorwaarden voldoet) uw voordeel kunt doen: 6 belangrijke aftrekposten voor ZZP’ers.

1. Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kunt u aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover u belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt. Nu is het nog zo dat de hoogte van het af te trekken bedrag afhangt van de winst die u maakt, maar deze regel gaat met ingang van volgend jaar veranderen. Per 1 januari 2012 mag voor de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van 7.280 euro worden afgetrokken.

2. Startersaftrek

Voor startende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (in 2011 is dat 2123 euro) van hun winst aftrekken. Hiervoor moet u wel aan drie voorwaarden voldoen: u heeft recht op zelfstandigenaftrek, in de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heeft u niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt en in diezelfde periode was u ten minste een jaar geen ondernemer.

3. Investeringsaftrek

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer en printer. De fiscus houdt daar tot op bepaalde hoogte rekening mee. Wanneer u in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maakt u mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het gaat in dit geval om ondernemers die in 2011 tussen de 2.200 en 301.800 euro in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd.

De KIA is een percentage van al uw investeringen, waarbij de hoogte afhangt van het geïnvesteerde bedrag. Uiteraard zijn er wel een paar voorwaarden waaraan u moet voldoen: uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en u heeft deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd die voor investeringsaftrek in aanmerking komen.

4. Meewerkaftrek

Heeft u een fiscale partner die regelmatig zijn of haar medewerking verleent aan uw bedrijf, dan kan het zijn dat u aanspraak maakt op de zogenaamde meewerkaftrek, waardoor u minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat uw fiscale partner heeft in de onderneming gewerkt.

Voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn er ook: u moet op jaarbasis minimaal 1225 uur besteden aan uw bedrijf (dit moet meer dan de helft van uw werktijd zijn). Daarnaast moet uw fiscale partner minstens 525 uur per jaar in uw onderneming werken, in principe zonder vergoeding; u mag hem of haar hiervoor in ieder geval niet meer dan 5.000 euro hebben betaald. Tot slot mag uw fiscale partner niet bij u in loondienst zijn en mag er door de Belastingdienst geen fictief dienstverband worden geconstateerd.

5. Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Omdat je als ondernemer niet automatisch pensioen opbouwt, mogen ondernemers jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsreserve, ook wel afgekort tot FOR. Over dit bedrag hoeft u in dit geval niet meteen belasting te betalen: u krijgt uitstel van betaling. Het bedrag dat u opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden. Momenteel is dat 11.882 euro, maar met ingang van 2012 wordt dit bedrag verlaagd naar 9.382 euro.

Het is mogelijk om een deel gaan uw fiscale oudedagsreserve om te zetten in lijfrente. De uiteindelijke premie wordt daardoor namelijk aftrekbaar. Om aanspraak te kunnen maken op de FOR bent u verplicht om minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming te steken en moet u aan het begin van het desbetreffende belastingjaar jonger zijn dan 65 jaar.

6. Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven’. Oftewel: u bepaalt zelf hoeveel u wanneer afschrijft en die flexibiliteit kan voor starters veel voordelen hebben. De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen, maar alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap. Daarnaast moet u recht hebben op startersafrek. Kijk voor eventuele aanvullende eisen op de site van de belastingdienst of vraag het aan uw adviseur.

(Bron: Ik ga starten 9-12-2011)

Updated: 10 december 2011 — 13:30