Stappenplan eigen bedrijf starten.

Stappenplan bedrijf starten

Als startende ondernemer hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

Stappenplan

1. Rechtsvorm kiezen

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen, zoals een eenmanszaak of een besloten vennootschap. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw belastingverplichtingen.

2. Handelsnaam (bedrijfsnaam) kiezen

Om u te kunnen inschrijven in het Handelsregister, hebt u een handelsnaam (bedrijfsnaam) nodig.

3. Inschrijven in het Handelsregister en aanmelden bij de Belastingdienst

Als startende ondernemer moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de KvK. De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

4. Inschrijven bij het bedrijf- of productschap

In de meeste gevallen moet u zich inschrijven bij het productschap en/of bedrijfschap van de branche waarin u werkzaam bent.

5. Nagaan of u aan de beroepseisen voldoet

U hebt geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Verschillende beroepen mag u echter alleen uitoefenen als u aan bepaalde eisen voldoet.

6. Bestemmingsplan inzien

De vestiging van uw bedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

7. Bedrijf aan huis melden

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen, dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en uw eventuele huur- of hypotheekovereenkomst.

8. Melding milieubeheer doen of omgevingsvergunning aanvragen

Als ondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente. In bepaalde gevallen moet u een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aanvragen.

9. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen

Als u wilt (ver)bouwen of renoveren, hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moet u ook voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten de omgevingsvergunning aanvragen.

10. Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen

Voor het brandveilig gebruik van uw bedrijfspand moet u in veel gevallen een gebruiksmelding bij uw gemeente doen. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen.

11. Administratie opzetten

Vaak maakt u al kosten voordat uw onderneming officieel gestart is. Zet daarom tijdig uw administratie op. U bent wettelijk verplicht om deze administratie bij te houden en 7 jaar te bewaren. Op deze site staat bij de kennisbank onder administratie en belastingen informatie over het opzetten van een administratie.

12. Verzekeringen afsluiten

U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich vrijwillig tegen een aantal andere (bedrijfs)risico’s verzekeren.

13. Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen

Gaat u aan het werk als zzp’er, vraag dan bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie aan. Daarmee kunt u aan uw opdrachtgevers aantonen dat u ondernemer bent, zodat zij geen premies en loonheffingen voor u hoeven af te dragen.

(Bron: overheid december 2011)

Updated: 17 december 2011 — 10:48