Waar vind ik informatie over financiële producten en financiële diensten?

Een financieel dienstverlener moet u informatie geven over financiële producten of financiële diensten die u afneemt. De dienstverlener is dit verplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Informatie over complexe financiële producten staat ook in de Financiële Bijsluiter van het product. U kunt bij CentiQ terecht voor ondersteuning op het gebied van financiële zelfredzaamheid.

 

Informatieplicht dienstverlener

De Financiële Bijsluiter

CentiQ

 

Informatieplicht dienstverlener

Voordat u een overeenkomst afsluit, moet de dienstverlener u alle informatie geven die nodig is om het product goed te kunnen beoordelen. Ook na het sluiten van een overeenkomst moet de dienstverlener u blijven informeren.

Als er tijdens de looptijd van een overeenkomst ontwikkelingen zijn die belangrijk zijn voor het product, moet de dienstverlener u daarover direct informeren. De informatie moet begrijpelijk en niet misleidend zijn. Hetzelfde geldt voor de reclame-uitingen van de financiële dienstverlener.

 

De Financiële Bijsluiter

Aanbieders vancomplexe financiële producten moeten naast de eigen informatie ook deFinanciële Bijsluiterverstrekken. In deze bijsluiter vindt u wat een product precies inhoudt en wat de kosten, de opbrengsten en de risico’s van een product zijn.

 

CentiQ

CentiQ is een platform voor bewust omgaan met geld. Het platform bestaat uit marktpartijen, consumentenorganisaties en enkele overheidsinstellingen. CentiQ wil met concrete projecten de financiële kennis en vaardigheden van consumenten vergroten, zodat zij goede financiële beslissingen kunnen nemen.

 

De website van CentiQ, wijzeringeldzaken.nl, geeft betrouwbare informatie over bijvoorbeeld sparen, lenen, hypotheken, beleggen en pensioen.

(Bron: Overheid 17 oktober 2011)

 

Updated: 3 december 2011 — 12:15