Top 5 van meest voorkomende fouten in testamenten

Veel ondernemers hebben hun zaken op het gebied van testament en erfbelasting niet goed voor elkaar. 20% van de ondernemers heeft zelfs helemaal geen testament. Op het moment van overlijden betekent dit niet zelden dat een ondernemer bij de bedrijfsoverdracht een behoorlijk deel van het opgebouwde vermogen verschuldigd is aan de fiscus. Gemiddeld kunnen ondernemers 10% van hun vermogen besparen. De top 5 van meest voorkomende fouten in testament:

1 Geen belastingbesparende maatregelen
2 Geen specifieke bepalingen over de onderneming
3 Geen bescherming van erfgenamen bij echtscheiding
4 Geen aansluiting tussen testament en huidige situatie
5 Geen aansluiting tussen huwelijkse voorwaarden en testament

Testamenten die langer dan twee jaar geleden zijn opgesteld zijn nu al weer verouderd; dit heeft te maken met de wijzigingen in schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling die er nog niet zo lang is. Ook kunnen bepaalde tussentijdse veranderingen in de persoonlijke of zakelijke situatie effect hebben op het testament, dan wel de huwelijkse voorwaarden. Allemaal redenen om niet af te wachten, maar actie te ondernemen voordat het te laat is.

Updated: 21 januari 2012 — 12:56