5 vragen en antwoorden over innovatiefonds MKB

Als ondernemer wilt u blijven innoveren, maar juist in deze tijd kan het lastig zijn om goede investeerders te vinden voor innovatieve projecten. De overheid wil innovatief ondernemerschap ondanks de economische tegenwind blijven stimuleren. Wat u moet weten over deze toekomstige regeling: 5 vragen en antwoorden over het innovatiefonds MKB.

1. Waarom wordt het innovatiefonds MKB opgericht?

Aan innoveren hangt doorgaans een prijskaartje, want het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën kost nu eenmaal veel geld. Daarnaast is een dergelijke investering nooit zonder risico; van tevoren is vanzelfsprekend nog niet bekend of de uiteindelijke resultaten wel naar wens zullen zijn. Niet zo vreemd dus dat de drempel voor ondernemers en hun potentiële investeerders een stuk hoger wordt.

Wie daarbij optelt dat de markt van informeel risicokapitaal in Nederland nog minder ontwikkeld is dan in bijvoorbeeld Engeland of de VS, moet al snel de conclusie trekken dat het voor bedrijven in ons land een stuk minder makkelijk is om voor innovatieve projecten aan het benodigde kapitaal te komen. Het innovatiefonds MKB moet daar verandering in gaan brengen.

2. Wat houdt dit fonds precies in?

Dankzij het innovatiefonds MKB krijgen bedrijven, ook als ze nog niet over voldoende durfkapitaal beschikken, straks alsnog groen licht voor het uitvoeren van hun ideeën. De nadruk ligt hierbij op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct (van kennis naar kassa). Een ander uitgangspunt is dat de regeling zo laagdrempelig mogelijk moet blijven. Dit wil de overheid bereiken door intensiever samen te werken met ondernemers en financiers.

3. Hoe zit het fonds in elkaar?

Het innovatiefonds MKB bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit innovatiekredieten die rechtstreeks aan ondernemingen worden verstrekt. In bepaalde gevallen zal worden gewerkt met risicokapitaal, dat via de SEED-regeling en investeringsfondsen bij de ondernemer terechtkomt. De belangrijkste voorwaarde is dat deelnemende bedrijven hun leningen terugbetalen wanneer de innovatie eenmaal succesvol op de markt is gebracht. Dit geld wordt vervolgens niet op andere gebieden besteed, maar zal later weer worden ingezet ter financiering van nieuwe innovatieve projecten.

4. Vanaf wanneer kan hier een beroep op worden gedaan?

Het innovatiefonds gaat officieel van start op 1 januari 2012. Tot en met het jaar 2015 gaat de overheid hiervoor vijfhonderd miljoen euro per jaar reserveren. Daarnaast zal volgend jaar het budget van het innovatiekrediet worden verdubbeld naar 95 miljoen euro. Tot slot kunnen straks niet alleen MKB-ondernemers, maar ook iets grotere bedrijven gebruik maken van het krediet.

5. Bestaan er volgend jaar nog andere regelingen?

Bedrijven kunnen ook gebruik blijven maken van de regeling ‘Innovatie Prestatie Contracten’. Deze regeling, waarmee een poging wordt gedaan om op de lange termijn innovatie en samenwerking binnen het MKB te stimuleren, is afgelopen voorjaar aangepast en verruimd. Sinds 1 april 2011 kunnen MKB-bedrijven gebruik maken van de nieuwe IPC-regeling. Lees meer over ‘Innovatie Prestatie Contracten’ op Agentschap NL.

Bron: Ik ga starten

Updated: 21 januari 2012 — 13:09