Categorie: Nieuws voor het MKB (BV)

U heeft NOW ontvangen. Wat nu?

Veel ondernemers hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de NOW 1.0 en 2.0 aan te vragen. Maar er heerst onduidelijkheid over de verplichting om te veel ontvangen subsidie terug te betalen. En over welke verklaring u moet overleggen bij de definitieve aanvraag. Welke verplichtingen en mogelijkheden heeft u als werkgever bij gebruik van de NOW? […]

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs afgebouwd. Wat zijn de nieuwe plannen? NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer […]

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Aan de vooravond van Prinsjesdag heeft het kabinet vandaag een verdere verlenging en aanvulling op het noodpakket banen en economie aangekondigd: het noodpakket 3.0. Het nieuwe pakket heeft ook een langere duur. Dat biedt in ieder geval meer zekerheid en rust. De volgende zaken zijn aangekondigd: De NOW regeling wordt voor negen maanden (drie keer drie […]

Prinsjesdagradar: fiscale coronamaatregelen voor ondernemers

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Voor ondernemers een belangrijk moment, niet alleen om te horen wat er uit ‘het koffertje’ komt, maar ook om nog even terug te kijken op de afgelopen periode in 2020. Welke belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen? En hoe kan ik daar als ondernemer (nog beter) op inspringen? Ook […]

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen sinds 1 april jl. bij UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan langdurig zieke werknemers met wie zij het dienstverband hebben beëindigd. Er is ook nog een mogelijkheid om deze compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen uit het verleden. Heeft u tussen 1 juli 2015 en 1 april […]

Uitstel van betaling van belasting

Eerder schreven wij over de mogelijkheid om drie maanden uitstel van betaling van belasting aan te vragen wegens Corona. Dit aangevraagde uitstel gaat in de komende periode bij veel aanvragers aflopen. nmiddels heeft de belastingdienst hierover de eerste brieven verstuurd. Helaas werd in die brieven de indruk gewekt dat de verschuldigde belasting ineens moest worden […]

Overdracht onderneming: de transactievorm kan de prijs beïnvloeden

De transactievorm Bij een ondernemingsstructuur zonder aandelen (VOF, eenmanszaak etc.) vindt een bedrijfsoverdracht plaats via een activa-passivatransactie. Voor de besloten en naamloze vennootschap bestaat tevens de mogelijkheid voor een aandelentransactie. Bij een activa-passivatransactie worden activa en/of passiva naar keuze overgedragen, en bij een aandelentransactie wordt een deel van de aandelen overgedragen. Op zowel juridisch, fiscaal […]

Prinsjesdag in coronatijd: dit kunt u verwachten

Prinsjesdag in uitdagende tijden: binnenkort is het zover. Wat er op 15 september voor u als ondernemer gepresenteerd gaat worden? Ik kijk graag samen met u vooruit. Uitdagende spagaat Het kabinet heeft eerder al aangegeven niet verder te willen bezuinigen. En daar is het natuurlijk ook helemaal niet de tijd voor. Alleen: de laatste maanden […]

Een faillissement voorkomen met een crediteurenakkoord?

Wanneer een onderneming in financiële problemen verkeert en de schuldenlast (te) hoog is, heeft de onderneming de mogelijkheid een akkoord aan te bieden aan haar schuldeisers. Dit akkoord bevat veelal het aanbod aan de schuldeisers tot betaling van een percentage van hun vordering. Het restant van de vordering wordt kwijtgescholden. Met een dergelijk crediteurenakkoord wordt […]