Categorie: Nieuws voor het MKB (BV)

Uitspraak Hoge Raad over niet-voortzettingseis in liquidatieverliesregeling

Als een Nederlandse bv een dochtervennootschap liquideert en daarbij een verlies maakt, mag dit zogenaamde liquidatieverlies bij de moedermaatschappij onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Een van de voorwaarden is dat de activiteiten van de geliquideerde vennootschap niet door een andere groepsvennootschap mogen worden voortgezet. Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan […]

Werkgevers let op: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB, is in aantocht. Aangezien de wet in januari 2020 ingaat, kan dat dit jaar al gevolgen voor uw onderneming hebben. Er komen diverse veranderingen aan, onder andere in de ketenregeling, de transitievergoeding en de werkwijze met oproepkrachten. Belangrijk om nu al rekening mee te houden. Welke veranderingen zijn […]

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd

In juni 2018 meldde minister Wiebes te werken aan een nieuwe subsidieregeling, die de huidige salderingsregeling gaat vervangen. Deze nieuwe regeling voor terugleversubsidie zou in 2020 opengaan, maar gaat niet door. Inmiddels is bekend dat het kabinet de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 handhaaft. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven […]

Uitspraak Hoge Raad scherpt verdelingsregels rond schenking, erfenis en echtscheiding aan

Alleen aantoonbare afspraken over gezamenlijke besteding van privékapitaal van een van de huwelijkspartners kunnen voorkomen dat er bij echtscheiding moet worden terugbetaald. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Zonder zulke afspraken kan bijvoorbeeld een samen genoten buitenlandse vakantie een vervelend financieel staartje krijgen. De zaak waarin de Hoge Raad (de hoogste […]

Concept pensioenakkoord: wat is al bekend?

Op 4 juni 2019 zijn de eerste contouren van het (concept) pensioenakkoord bekendgemaakt. De onderhandelingen in november 2018 liepen vast op de stijging van de AOW-leeftijd. De regering is met een handreiking gekomen door de stijging van de AOW voor twee jaar te bevriezen en de koppeling aan de levensverwachting te temperen. De vakbond FNV […]

Voor vaste kostenvergoeding is vooraf onderzoek nodig

Bevat een vaste kostenvergoeding bedragen die gericht zijn vrijgesteld of intermediaire kosten dan is de vergoeding alleen onbelast te verstrekken door de werkgever als er vooraf onderzoek is gedaan naar de werkelijk door de werknemer gemaakte kosten. Dit staat in een Handreiking van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in zijn Handreiking nog maar eens aangegeven […]

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan zijn of hij ook het recht behoudt op loonbestanddelen zoals een dertiende maand. Wettelijk is bepaald dat een werknemer bij ziekte de eerste 104 weken recht heeft op minimaal 70% van het brutoloon, met het maximumdagloon […]

Vast bedrag KIA voor alle vennoten samen

Als een vof zoveel investeert dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek volgens de bijbehorende tabel in de wet tot een vast bedrag leidt, moeten de vennoten dit bedrag onderling verdelen. Een ondernemer probeerde in een zaak voor Hof Den Haag de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wel erg in zijn voordeel uit te leggen. Samen met zijn broer […]

Legateer de oudedagsverplichting

Hoe kijkt de Belastingdienst aan tegen de afwikkeling van een ODV bij overlijden. Het aanwijzen van de langstlevende echtgenoot als begunstigde van de aanspraak op de oudedagsverplichting kan onder voorwaarden uitkomst bieden, aldus mr. drs. Eva Smits in het Vakblad Estate Planning. Sommige dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet in een zogeheten oudedagsverplichting […]