Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, diversen

Bezwaarbehandeling bij Belastingdienst steeds trager

Staatssecretaris Snel meldt in de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst dat de problemen nog groot, complex en hardnekkig zijn. De afhandeling van bezwaren binnen de Awb-termijn lukt steeds minder goed. Bezwaarbehandeling Het percentage dat binnen de Awb-termijn wordt afgehandeld is van 85% in de eerste helft van 2017 gedaald naar 81% in de eerste helft van […]

Nieuw belastingpakket bedrijven: vennootschapsbelasting nog verder omlaag

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent, en […]

Overzicht box 3 belastingtarieven 2019

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2019 heeft de staatssecretaris de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven. Cijfers rendementsklassen 2019 Rendementsklasse Normrendement I (sparen) 0,13% II (beleggen) 5,60% Forfaitaire normrendementen per vermogensschijf 2019 […]

Fiscus beoordeelt massaal bezwaar box 3-heffing 2017

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd aan bezwaarmakers tegen de box 3-heffing 2017 waarin de dienst uitlegt welk bezwaar als ‘massaal bezwaar’ wordt aangewezen en welk bezwaar niet (en de bezwaarmaker nader moet motiveren). Alleen bezwaren die gaan over de vraag of de box 3-heffing een inbreuk is op het eigendomsrecht van de vermogende (‘strijdigheid met Europees recht’) […]

Maatregelen voor de dga in het Belastingplan 2019

De aangekondigde verhoging van het Box 2 tarief voor dga’s blijft beperkter dan in het Regeerakkoord werd aangekondigd. Het Box 2 tarief gaat in twee stappen omhoog naar 26,25% (ipv 27,3%) in 2020 en 26,9% (ipv 28,5%) in 2021. Dat is natuurlijk positief nieuws. Gekoppeld aan de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven in de komende […]

Geen afwaarderingsverlies bij earn-out vordering

De Hoge Raad oordeelt dat de waardeverandering van een vordering die is verkregen als tegenprestatie bij de verkoop van een deelneming niet aftrekbaar is onder toepassing van de earn-out regeling. De Hoge Raad oordeelt dat de waardeverandering van een vordering die is verkregen als tegenprestatie bij de verkoop van een deelneming niet aftrekbaar is onder […]

De fiscale behandeling van cryptovaluta

Staatssecretaris Snel gaat nader in op wat de fiscale behandeling van cryptovaluta in diverse situaties is. Hij merkt hierbij op dat de ontwikkelingen snel gaan. Dit betekent dat de fiscale kwalificatie en behandeling van cryptovaluta in de toekomst kan veranderen. Minen Van belang is of ten aanzien van die activiteiten in fiscale zin al dan […]

Dividend uitkeren voor 2020 of niet?

Dividenduitkering vóór belastingwijzigingen in 2020? De tarieven in de vennootschapsbelasting worden in de komende jaren verlaagd, terwijl inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) zwaarder wordt belast. Intussen houdt het kabinet vast aan de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. Wat kunnen ondernemers die een dividenduitkering willen doen met het oog op de wijzigingen […]

Fiscale wijzigingen 2018: wat is er voor u veranderd?

Op 19 december 2017 is onder andere het Belastingplan 2018, de wet Overige fiscale maatregelen 2018 en de Wet Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen door de Eerste Kamer. In dit artikel treft u een inhoudelijke toelichting aan op een aantal relevante […]