Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, diversen

Vragen over: voorbereiding op de Brexit

Dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie vaarwel wil zeggen is al een tijdje duidelijk. Maar wanneer en hoe dat precies gaat gebeuren, is nog altijd in nevelen gehuld. Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart 2019 afscheid nemen van de Europese club, maar dat is nu uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober. Hoewel nog altijd […]

Fiscus krijgt het makkelijker bij te laat ingediend bezwaar

Verzending van een poststuk rechtvaardigt het vermoeden van ontvangst van dit stuk op het daarop vermelde adres. Daarom moet een belanghebbende de ontvangst van een boetebeschikking ontzenuwen. Het is daarvoor voldoende dat hetgeen hij aanvoert leidt tot twijfel of hij de boetebeschikking heeft ontvangen. Lukt dat? Dan moet de inspecteur nader bewijs leveren. Deze nieuwe […]

Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing. Fiscale aftrek De wet inkomstenbelasting kent momenteel een fiscale aftrekmogelijkheid voor bepaalde scholingsuitgaven. De aftrek betreft met name cursusgelden […]

Uitspraak Hoge Raad over niet-voortzettingseis in liquidatieverliesregeling

Als een Nederlandse bv een dochtervennootschap liquideert en daarbij een verlies maakt, mag dit zogenaamde liquidatieverlies bij de moedermaatschappij onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Een van de voorwaarden is dat de activiteiten van de geliquideerde vennootschap niet door een andere groepsvennootschap mogen worden voortgezet. Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan […]

Dga’s en ondernemers komen meer onder de loep van de fiscus

De dga en de ondernemer kunnen weer rekenen op de warme belangstelling van de fiscus. Mr.dr. Chris Dijkstra ging in het onlineprogramma Tax Talks in op de overwegingen van de staatssecretaris in zijn kamerbrief over een beter belastingstelsel. Dijkstra wijst op de hints van de staatssecretaris dat hij niet-uitgekeerd inkomen in box 2 wil gaan […]

Een voordeel om bij echtscheiding aanmerkelijkbelanghouder te zijn?

Bij een echtscheiding spelen niet alleen de emotionele aspecten een grote rol. Ook de verdeling van het vermogen is vaak geen gemakkelijke klus. Uit een recente uitspraak van de rechtbank volgt dat er op fiscaal gebied mogelijk een voordeel behaald kan worden wanneer een aandelenpakket van meer dan 5% deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap. In […]

Bezwaarbehandeling bij Belastingdienst steeds trager

Staatssecretaris Snel meldt in de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst dat de problemen nog groot, complex en hardnekkig zijn. De afhandeling van bezwaren binnen de Awb-termijn lukt steeds minder goed. Bezwaarbehandeling Het percentage dat binnen de Awb-termijn wordt afgehandeld is van 85% in de eerste helft van 2017 gedaald naar 81% in de eerste helft van […]

Nieuw belastingpakket bedrijven: vennootschapsbelasting nog verder omlaag

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent, en […]

Overzicht box 3 belastingtarieven 2019

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2019 heeft de staatssecretaris de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven. Cijfers rendementsklassen 2019 Rendementsklasse Normrendement I (sparen) 0,13% II (beleggen) 5,60% Forfaitaire normrendementen per vermogensschijf 2019 […]