Categorie: Nieuws voor de Zelfstandige Zonder Personeel

Skypetestament – testament op afstand

Op 3 april is het kabinet akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het voor notarissen tijdelijk mogelijk maakt om op afstand noodtestamenten te passeren. In het persbericht wordt aangegeven dat dit van toepassing zal zijn voor mensen die vanwege de coronamaatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte, zoals een testament, […]

Corona-voucher een oplossing, maar wat zijn de btw gevolgen?

In deze tijden van coronacrisis krijgen veel ondernemers of organisaties te maken met annuleringen of met het omboeken van bijvoorbeeld reizen. Zo heeft de reisbranche een speciale corona-voucher in het leven geroepen voor het annuleren of omboeken van een reis.  Een dergelijke voucher kan zeker een oplossing zijn voor ondernemers om hun bedrijf gezond te […]

Extra ondersteuning voor zzp’ers vanwege de coronacrisis

Er zijn momenteel ongeveer 1,3 miljoen zzp’ers in Nederland. Zij beschikken niet over de ontslagbescherming van reguliere werknemers en ervaren als één van de eerste doelgroepen de gevolgen van de coronacrisis. Op welke ondersteunende maatregelen kunnen zzp’ers een beroep doen? Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Veel zelfstandigen derven inkomsten door de afgekondigde maatregelen om de verspreiding […]

Btw bij tijdelijke factureringsstop als gevolg van coronacrisis

Als gevolg van de huidige coronacrisis en de verslechterde financiële situatie van uw afnemers kan het voorkomen dat u de berekening van vergoedingen bij doorlopende prestaties als managementvergoedingen, huur en abonnementen tijdelijk stop zet tot het moment dat de financiële situatie van uw afnemer weer een gezond niveau bereikt. Een dergelijke factureringsstop heeft echter wel […]

Bijzonder uitstel en melding betalingsonmacht, wat moet u doen en wanneer?

De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Deze regeling roept veel praktische vragen op die nog niet allemaal tot in detail beantwoord […]

Ondernemers en de verplichte e-Herkenning

Rechtspersonen moeten voor het doen van aangiften, loonheffingen en vennootschapsbelasting sinds dit jaar verplicht gebruik maken van e-Herkenning. Aan het verkrijgen van e-Herkenning zijn jaarlijks kosten verbonden. Wij zetten de regels en mogelijkheden voor u uiteen. Wat is E-Herkenning precies? E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties kan worden gecommuniceerd. […]

BTW-regels fiets van de zaak aangepast

Het besluit waarin de BTW-aftrek op fietsen van de zaak is geregeld is aangepast vanwege de nieuwe fiscale regeling die sinds 1 januari 2020 geldt. De wijziging van het besluit van 11 juli 2012 (Heffing privégebruik auto en toepassing BUA) is in de Staatscourant van 30 december 2019 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging betreft § 3.5 Bua en […]

Fiets van de zaak

Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ veranderd. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling.  Fiets van de zaak: hoe werkt het? Een fiets van […]

Het nut van een schenkingsakte

Een schenking doet u meestal in eerste instantie om de begunstigde te helpen, maar mogelijk levert het u zelf ook voordeel op. Fiscale voordelen Veel mensen vinden het leuker om met de warme hand (bij leven) te schenken dan met koude hand (na overlijden). Bovendien heeft schenken bij leven verschillende fiscale voordelen. Een schenking: kan […]

Na overlijden betaalde medische kosten aftrekbaar?

De belastingplichtige is voorafgaand aan haar overlijden persoonlijk verzorgd en heeft medicijnen gekregen. Na haar overlijden hebben de erfgenamen drie facturen gekregen en zij hebben deze betaald uit de onverdeelde nalatenschap. Aangifte erfbelasting De nota’s zien op kosten die zijn gemaakt voor de overledene voorafgaande aan haar overlijden. Bij het indienen van de aangifte erfbelasting […]