Branches

Wij zijn gespecialiseerd in branches zoals: onderwijs, mkb en zelfstandige professionals.

Onze accountant eigenaar treedt ook op als kwaliteitstoetser bij de Raad voor Toezicht van de beroepsorganisatie voor accountants. Op deze wijze houdt onze accountant zijn deskundigheid en vakbekwaamheid op peil. Het mogen optreden als kwaliteitstoetser geeft ook aan dat ons kantoor een hoge kwaliteitsstandaard hanteert.

brown wooden table and chairs

white open signage