Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, belastingaangifte of belastingaanslag

Ondernemers en de verplichte e-Herkenning

Rechtspersonen moeten voor het doen van aangiften, loonheffingen en vennootschapsbelasting sinds dit jaar verplicht gebruik maken van e-Herkenning. Aan het verkrijgen van e-Herkenning zijn jaarlijks kosten verbonden. Wij zetten de regels en mogelijkheden voor u uiteen. Wat is E-Herkenning precies? E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties kan worden gecommuniceerd. […]

Hoe beperkt u belastingrente over uw aanslag vennootschapsbelasting?

Gezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8% is het van belang om kritisch te kijken naar uw voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Daarmee kunt u voorkomen dat de Belastingdienst u deze hoge rente in rekening brengt of de termijn beperkt waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Is over het jaar 2019 nog geen […]

Wijzigingen verliesverrekening

Gaat uw vennootschap fiscaal verlies leiden in 2019 en wilt u deze verliezen verrekenen in de aankomende jaren? Houd dan rekening met wijzigingen voor de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting die met ingang van 2019 gelden. Wij zetten deze wijzigingen kort voor u op een rij. Termijn verliesverrekening verkort De periode voor voorwaartse verliesverrekening betrof tot […]

Voorkom discussie met een curator over verhalen Vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid

Gepubliceerd op 19 september 2019 In beginsel is elke BV belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op verzoek kan ervoor gekozen worden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan. Er wordt dan één (gezamenlijke) aangifte gedaan. Maar wat is nu eigenlijk het voordeel wanneer afspraken worden gemaakt over het verhalen of doorbelasten van vennootschapsbelasting? In […]

Heeft u alles rondom transfer pricing goed geregeld?

Doet u zaken met (buitenlandse) groepsonderdelen binnen uw onderneming? Dan is transfer pricing verplichte kost. U moet aantoonbaar kunnen maken dat u intern prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. Onjuiste transfer pricing kan leiden tot hoge boetes. Het is van groot belang een goede transfer pricing-strategie te implementeren en de (bijbehorende) […]

Prinsjesdagspecial 2019

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2020? De Prinsjesdagspecial, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen. Het Belastingplan 2020 staat volgens het kabinet in het teken van de verbetering van de koopkracht van de burgers. Het gaat nog steeds goed met de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Het kabinet […]

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker Bron: SRA – Publicatiedatum: 04-09-2019 Het is nog lang niet zeker dat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting ook voor 2021 zal dalen. Stijgen de lonen onvoldoende, dan gaat die verlaging voor een deel niet door. Dit meldde het Financieele Dagblad (FD) eerder. Tarieven vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting bedraagt nu 19% […]

Geen belastingrente verschuldigd over periode dat fiscus al over betaalde belasting beschikt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er wel degelijk sprake is geweest van begunstigend beleid voor de situatie waarin belastingrente wordt berekend terwijl de Belastingdienst al over het geld beschikt. Het hof matigt vervolgens de te betalen belastingrente. In de, op 25 april 2017 ingediende, VPB-aangifte 2015 verwerkt de gemachtigde van X bv abusievelijk de op de […]

Belastingdienst stuurt brief na echtscheiding

Mensen die in 2018 zijn gescheiden, krijgen een brief van de Belastingdienst. Hierin staan tips voor de aangifte inkomstenbelasting over 2018 en wordt onder andere aangeraden om samen aangifte te doen.  Als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst beëindigd wordt gedurende het jaar, dan kunnen de (ex-)partners ervoor kiezen toch het hele jaar als fiscale […]

Bijtellingsperikelen over de youngtimers

Het CBS heeft in februari 2019 cijfers naar buiten gebracht waaruit blijkt dat er in Nederland steeds meer zogenoemde youngtimers rondrijden. Zo is het percentage jonge youngtimers (15 tot 25 jaar) de laatste tien jaar gegroeid van 9% naar 19% van het totale autopark. Een opmerkelijke tendens in een tijd waarin vergroening van het wagenpark […]