Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), personeelszaken, overige zaken

Volgt u (nog) de juiste cao/pensioenfonds?

Het regelmatig beoordelen of u de juiste cao/pensioenfonds toepast is van groot belang. Dit voorkomt claims van uw werknemers en mogelijke financiële gevolgen. Hoe weet u of u de juiste cao toepast? Iedere cao kent een eigen werkingssfeer. Vaak staat deze in het begin van de cao tekst. In de werkingssfeer wordt er de ene […]

Teveel betalen bij naverrekenen verzuim- en inkomensverzekeringen?

In deze periode ontvangt u als werkgever vaak het verzoek van uw verzekeraar om de gegevens aan te leveren voor de naverrekening van vorig jaar. Waarom naverrekenen? Welke salarisbestanddelen worden verzekerd? Hoe kunt u voorkomen dat u betaalt voor medewerkers waar geen premie voor afgedragen hoeft te worden? Waarom naverrekenen? Bij de start van uw […]

Voorkomen inlenersaansprakelijkheid en boete WAADI

De Belastingdienst heeft een aantal mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden. Ook het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid kan soms boetes uitdelen bij uitlening. In dit artikel staat de inlenersaansprakelijkheid centraal en de wijze waarop de aansprakelijkstelling kan worden voorkomen of beperkt. Ook de WAADI en het boetebeleid komen aan […]

Neemt u een uitzendkracht over? Let op!

Bevalt de samenwerking met uw uitzendkracht goed? En bent u van plan om de uitzendkracht zelf in dienst te nemen? Houd dan rekening met een aantal specifieke regels, voordat u een keuze maakt. Er gelden specifieke regels voor het overnemen van een uitzendkracht. Ga allereerst na of er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Dit is […]

Het verschil: meerwerk en overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwerk. Of van allebei. Waar zit het verschil? In veel organisaties is het nodig of mogelijk dat werknemers af en toe meer uren werken dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Het is belangrijk […]

Lagere kostprijs met andere sectorindeling voor uw uitzendbureau?

Wilt u een lagere kostprijs? Precies een jaar geleden schreef ik mijn artikel ‘Indeling in vaksector serieus alternatief voor sector 52?’. De conclusie was dat het al snel een forse besparing op de loonsom oplevert, mits je bereid bent je aan een aantal spelregels te houden. Sindsdien is er echter veel veranderd in de samenstelling […]

Moet een werkgever een werkplek aanpassen als dit nodig is om het werk goed te kunnen doen?

Ja, want dat voorkomt dat iemand doorstroomt naar een uitkering. Een aangepaste werkplek kan de re-integratie bevorderen van een medewerker die door een handicap moeilijk te plaatsen is. Daarbij moet natuurlijk wel worden gekeken naar de veiligheidsaspecten bij de inrichting van de werkplek. Er moet wel ‘formeel’ zijn vastgesteld dat er sprake is van een […]

Studiekostenbeding kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers investeren vaak in werknemers op het gebied van kennis en vaardigheden. De werkgevers die dat doen willen werknemers uiteraard aan zich kunnen binden, hoewel de werknemer in beginsel is vrij om zijn kennis, ervaring en vaardigheden mee te nemen. De werkgever kan met de werknemer een opleidingskostenbeding overeenkomen, maar hoe zat het ook al […]

Stappenplan werk uitbesteden

Besteedt u werk uit aan zzp’ers of (onder)aannemers? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Werkt u met buitenlandse arbeidskrachten, dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier. Wilt u personeel aannemen of wilt u werknemers inhuren via een uitzendonderneming, bekijk dan de andere stappenplannen op deze website. Werk uitbesteden […]

Pensioenfondsen (bij welk pensioenfonds hoor ik?)

Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming. De Pensioenfederatie is het samenwerkingsverband van de koepels voor ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bent u werkgever in bijvoorbeeld de bouw of afwerking? Dan moet u verplicht deelnemen aan het […]