Categorie: Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, overige zaken

Voorkomen inlenersaansprakelijkheid en boete WAADI

De Belastingdienst heeft een aantal mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden. Ook het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid kan soms boetes uitdelen bij uitlening. In dit artikel staat de inlenersaansprakelijkheid centraal en de wijze waarop de aansprakelijkstelling kan worden voorkomen of beperkt. Ook de WAADI en het boetebeleid komen aan […]

Neemt u een uitzendkracht over? Let op!

Bevalt de samenwerking met uw uitzendkracht goed? En bent u van plan om de uitzendkracht zelf in dienst te nemen? Houd dan rekening met een aantal specifieke regels, voordat u een keuze maakt. Er gelden specifieke regels voor het overnemen van een uitzendkracht. Ga allereerst na of er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Dit is […]

Het verschil: meerwerk en overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwerk. Of van allebei. Waar zit het verschil? In veel organisaties is het nodig of mogelijk dat werknemers af en toe meer uren werken dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Het is belangrijk […]

Lagere kostprijs met andere sectorindeling voor uw uitzendbureau?

Wilt u een lagere kostprijs? Precies een jaar geleden schreef ik mijn artikel ‘Indeling in vaksector serieus alternatief voor sector 52?’. De conclusie was dat het al snel een forse besparing op de loonsom oplevert, mits je bereid bent je aan een aantal spelregels te houden. Sindsdien is er echter veel veranderd in de samenstelling […]

Moet een werkgever een werkplek aanpassen als dit nodig is om het werk goed te kunnen doen?

Ja, want dat voorkomt dat iemand doorstroomt naar een uitkering. Een aangepaste werkplek kan de re-integratie bevorderen van een medewerker die door een handicap moeilijk te plaatsen is. Daarbij moet natuurlijk wel worden gekeken naar de veiligheidsaspecten bij de inrichting van de werkplek. Er moet wel ‘formeel’ zijn vastgesteld dat er sprake is van een […]

Studiekostenbeding kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers investeren vaak in werknemers op het gebied van kennis en vaardigheden. De werkgevers die dat doen willen werknemers uiteraard aan zich kunnen binden, hoewel de werknemer in beginsel is vrij om zijn kennis, ervaring en vaardigheden mee te nemen. De werkgever kan met de werknemer een opleidingskostenbeding overeenkomen, maar hoe zat het ook al […]

Pensioenfondsen (bij welk pensioenfonds hoor ik?)

Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming. De Pensioenfederatie is het samenwerkingsverband van de koepels voor ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds? Bent u werkgever in bijvoorbeeld de bouw of afwerking? Dan moet u verplicht deelnemen aan het […]

Moet je personeel doorbetalen bij faillissement?

Kan ik mijn personeel gratis door laten werken? De Free Record Shop vraagt maandag haar faillissement aan en heeft aangekondigd voorlopig geen loon en vakantiegeld te betalen aan de medewerkers. Mag dat? Wat zijn je verplichtingen wat betreft het loon van je personeel als je failliet gaat? 755 medewerkers van de Free Record Shop kregen […]

Werf het juiste personeel in 4 stappen

De zoektocht naar een werknemer kan veel tijd in beslag nemen. Tegenwoordig komt u via diverse kanalen in contact met potentiële kandidaten (denk aan uw netwerk, social media en het uitzetten van een vacature), maar het blijft afwachten of de sollicitanten goed bij uw bedrijf zullen passen. Welke punten moet u vermelden in uw oproep […]

Wat valt er allemaal onder een loonbeslag?

Als een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag legt op het loon van een werknemer, moet u alles behalve de zogenoemde beslagvrije voet overmaken naar de beslaglegger. Er zijn echter een paar zaken die niet onder het beslag vallen. Die mag de werknemer zelf houden. In principe vallen alle vorderingen die de werknemer op uw onderneming heeft […]