Maand: augustus 2019

Zelfstandigenaftrek gaat fors omlaag

Het kabinet is van plan de zelfstandigenaftrek in de komende tien jaar te verlagen van € 7280 naar € 5000. Volgens Haagse bronnen zijn de coalitiepartijen het eens geworden over deze maatregel, aldus de NOS. Over het beperken van de aftrek waren in het regeerakkoord al afspraken gemaakt, maar dit gaat verder: nu wordt dus […]

Prinsjesdag 2019: verwachte fiscale wijzigingen voor de auto

Op Prinsjesdag zal de staatssecretaris naar verwachting ook een aantal nieuwe fiscale maatregelen met betrekking tot de auto presenteren. Een overzicht van deze verwachte wijzigingen. Vermoedelijk zal het pakket belastingmaatregelen de volgende wijzigingen met betrekking tot de auto bevatten: het verhogen van de bijtelling privégebruik elektrische auto van de zaak; (misschien) een aanpassing van de […]

Zwartboek met klachten over Belastingdienst

De SP overhandigt 28 augustus een zwartboek van 280 klachten over de Belastingdienst van gedupeerde ouders aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel. De klachten komen voort uit een meldpunt dat de SP deze zomer instelde, nadat bleek dat in 2014 bij zeker 300 ouders onterecht de kinderopvangtoeslag was stopgezet. In het zwartboek wordt melding gemaakt […]

Middel bij wisselende jaarinkomsten Box 1

Belastingplichtigen in de inkomstenbelasting met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Middelingsregeling Middeling is lucratief bij sterk wisselende inkomsten in box 1, bijvoorbeeld bij een variërende winst. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Op deze manier is minder belasting verschuldigd, omdat […]

Is uw (digitale) administratie in de ‘cloud’ wel voldoende te controleren?

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u dit doet, maar uw administratie moet wel binnen een redelijke termijn te controleren zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw administratie controleerbaar blijft. U moet de administratie ook bewaren, in beginsel zeven jaar en minstens […]

Werkt u met zzp’ers: zorg voor een goed contract! Arbeidsovereenkomsten ZZP

Uit de media heeft u wellicht vernomen dat er ingaande 2021 een en ander gaat wijzigen ten aanzien van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). U zou kunnen redeneren: ‘als er dan pas iets wijzigt, dan hoef ik nu (nog) niets te doen. Dit is echter een misvatting. Op dit moment heeft de Belastingdienst, indien zij ‘schijnzelfstandigheid’ constateert, […]

Zeven tips voor effectieve dashboards

Dashboards maak je tegenwoordig steeds gemakkelijker. Met name door technologische ontwikkelingen op het gebied van datamanagement en -visualisatie. Daar hangt een keerzijde aan: we zien een wildgroei aan dashboardproductie. En hoe zorgt u ervoor dat al die dashboards ook echt gebruikt worden? Wij geven u zeven tips om uw dashboards gebruiksvriendelijk te maken! 1. Start […]

Plan de investeringen van een maatschap/firma en van de maten voor optimaal voordeel

Als er wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan er recht bestaan op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna KIA). Dit is een aftrekpost op de winst waardoor de belastingdruk wordt verlaagd. Onlangs heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan over de KIA. Het ging hierbij om de vraag hoe om te gaan met KIA als er door een samenwerkingsverband én […]

Een werknemer meldt zich ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Eindelijk vakantie! Een tijd waar iedereen naar uitkijkt. Een tijd waarin je zowel lichamelijk als geestelijk tot rust komt. En dan komt het: je wordt ziek. Balen! Weet u wat u als werkgever moet doen als één van uw werknemers zich tijdens de vakantie ziekmeldt? Geen zorgen! Wij geven u alle ‘ins en outs’. Opstellen van […]