Categorie: Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, belastingen, belastingaangifte

Middeling sterk wisselende inkomens

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Bereken uw gemiddelde inkomen Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. […]

Belastingkenmerk vergeten? Zoekhulp betalingskenmerk van de belastingdienst

Wilt u een aangifte of aanslag betalen maar bent u de acceptgiro kwijt? Of weet u niet meer welk aangifte-, aanslag-, of beschikkingsnummer bij een betalingskenmerk hoort? Met de Zoekhulp betalingskenmerk en aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer kunt u dat achterhalen. Zoekhulp gebruiken Vul de vragen in. Is iets niet duidelijk, klik dan op het vraagteken […]

Rekeningnummer digitaal doorgeven aan Belastingdienst voor ondernemers

Ondernemers kunnen hun rekeningnummer voor teruggaven met een digitaal formulier doorgeven aan de Belastingdienst. Het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer ondernemer’ kan worden gebruikt om een rekeningnummer door te geven voor teruggaven: btw loonheffingen motorrijtuigenbelastingen vennootschapsbelasting overige belastignen (eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren) Het formulier is niet bedoeld voor: teruggaaf Inkomstenbelasting teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw) toeslagen Gebruik daarvoor Mijn […]

welke inkomsten en aftrekposten mag u verdelen?

  Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, mag u samen kiezen hoe u de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdeelt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. U mag de volgende inkomsten en aftrekposten met uw fiscale partner verdelen: het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning aftrek […]

Aangiften aanvullen of wijzigen

Het kan zijn dat u uw ingediende aangifte wilt aanvullen of wijzigen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, de aangifte omzetbelasting en de aangifte loonheffingen. Aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting Een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u aanvullen of wijzigen zolang hiervoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd. U past de eerder verstuurde aangifte […]

Het boxensysteem van de belasting uitgelegd.

Binnenkort gaat u zich weer buigen over het invullen van uw belastingpapieren. Bij het aangiftebiljet inkomstenbelasting krijgt u ook te maken met het boxenstelsel. Maar waar staan die boxen eigenlijk voor? U kunt drie verschillende soorten inkomen hebben, die ieder in hun eigen box met hun eigen tarief worden belast:  Box 1: belastbaar inkomen uit […]