Maand: maart 2012

Kunstenaar kan btw-verschil terugvorderen van klant

Kunstenaars die in beroep zijn gegaan tegen de snelle btw-verhoging per 1 januari 2011 kunnen beter het verschil in de gefactureerde btw en de verschuldigde btw terugvragen aan hun afnemers. Rechtbank Den Haag heeft er namelijk op gewezen dat het niet de taak van de rechter is de grondwettigheid van wetten te toetsen. Vanaf 1 […]

Pas bij grote verbouwing van compleet gebouw kan nieuw gebouw ontstaan en is BTW verschuldigd

Bij de toets of een grote verbouwing van een pand leidt tot het ontstaan van een nieuwe onroerende zaak voor de btw moet de belanghebbende naar het totale pand kijken. Volgens Hof Amsterdam mag men dus niet alleen kijken naar een deel van het pand dat ondanks een aparte functie een integrerend deel van het […]

Ik heb een klacht over mijn bank. Wat kan ik doen?

Bent u ontevreden over een bank, een verzekeraar of een andere financiële onderneming? Dan kunt u een klacht indienen Hieronder beschrijven wij hoe u dat het beste doet.  Stap 1 Schrijf in een brief duidelijk wat uw klacht is en wat u verwacht van de financiële onderneming. Zorg daarbij voor een goede onderbouwing van uw […]

6 vragen en antwoorden over de besloten vennootschap (bv)

Een belangrijke beslissing die een startende ondernemer moet maken, is het kiezen van de juiste rechtsvorm. De verschillen tussen de bestaande rechtsvormen hebben gevolgen voor uw aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. Er wordt vaak gekozen voor de besloten vennootschap (bv), maar wat zijn hiervan de belangrijkste kenmerken? 6 vragen en antwoorden over de besloten vennootschap. 1. Wat […]

Oude CO2-grenzen bij aanschaf auto vóór 1 juli

Per 1 juli 2012 gelden scherpere CO2-grenzen voor de bijtelling wegens het privégebruik van de auto van de zaak. Dat betekent dat auto’s zuiniger moeten zijn om nog onder de bijtelling van 14% of 20% te vallen. Wie vóór 1 juli een auto van de zaak aanschaft, kan nog wel profiteren van de oude grenzen. […]

5 vragen en antwoorden over de belastingaangifte

Als ondernemer moet u rekening houden met de aanslagen voor verschillende belastingen. Welke belastingaangiftes zijn voor u van belang en hoe gaat dit precies in zijn werk? U leest er alles over in onderstaand artikel: 5 vragen en antwoorden over de belastingaangifte. 1. Waarover moet ik als ondernemer aangifte doen? Het is de bedoeling dat […]

Willekeurige afschrijving: eens gekozen, blijft gekozen

Als een ondernemer in een jaar heeft gekozen om de faciliteit van willekeurige afschrijving toe te passen, kan hij de afschrijving niet in een later jaar terugnemen. De faciliteit van de willekeurige afschrijving maakt het mogelijk om ofwel vervroegd, ofwel vertraagd af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen. Vervroegd of vertraagd afschrijven betekent dat de mogelijkheid […]

Pas op voor belastingheffing bij overwaarde verkochte woning

In het nieuwe box 3-besluit wordt onder andere ingegaan op de situatie waarbij in het ene jaar de oude woning wordt verkocht en pas in het volgende jaar een nieuwe eigen woning wordt gekocht. Mogelijk komt de vermogensrendementsheffing om de hoek kijken. Op 29 februari 2012 is het besluit inkomen uit sparen en beleggen gepubliceerd. […]

Bijdrage van € 1 was niet genoeg voor belastingvrije uitkering

De zogenoemde fondsenvrijstellingen is een van de weinig overgebleven échte vrijstellingen in de loonbelasting. Er moet wel voldaan zijn aan strikte voorwaarden. Het storten van €1 inde personeelsvoorziening bleek onvoldoende in een zaak die Hof Amsterdam behandelde. De fondsenvrijstelling is bestemd voor sociale ondersteuningsfondsen die de werkgever in het leven heeft geroepen om in bepaalde […]

4 tips voor startups om extra geld te besparen

Omdat het oprichten van een bedrijf in de meeste gevallen een kwestie is van vooral zaaien en (nog) niet oogsten, moet een startende ondernemer zijn of haar uitgavenpatroon goed in de gaten houden. Want wie nog weinig of helemaal geen winst maakt, moet slim zijn. Hieronder vindt u een paar simpele manieren om meer over […]