Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, inventaris (ook bedrijfsmiddelen, gebouwen en terreinen)

Waarde ingebrachte zelf ontwikkelde computertool

Als iemand een goed vanuit zijn privévermogen inbrengt in zijn ondernemingsvermogen, moet hij dit activeren voor de waarde in het economische verkeer. Als die waarde evenwel is aan te merken als nog niet gerealiseerd resultaat uit overige werkzaamheden, moet het te activeren bedrag worden beperkt tot het in die waarde begrepen bedrag van de voor […]

Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is een extra aftrek op de […]

Taxatieverslag Taxatieverslag verplicht voor waardebepaling WOZverplicht voor waardebepaling WOZ

Bij de waardebepaling inzake de WOZ, is de gemeente verplicht een taxatieverslag mee te sturen. U heeft namelijk recht op een gemotiveerde waardevaststelling. Heeft u geen taxatieverslag ontvangen, dan kunt u mogelijk met succes in bezwaar. Aanslag ozb Gemeentes stellen ieder jaar opnieuw de WOZ-waarde van uw pand vast. Op basis hiervan ontvangt u onder […]

eenmanszaak, vof één objectieve onderneming vereist bij gebruik herinvesteringsreserve

Om een herinvesteringsreserve te kunnen gebruiken voor een andere tak van een bedrijf moet er sprake zijn van één objectieve onderneming. Een arbeidsongeschikt verklaarde ondernemer heeft een pluimveebedrijf, een paardentak en de akkerbouw. In 2012 doet hij zijn pluimveebedrijf en pluimveerechten van de hand. Van de boekwinst die hierbij behaald heeft vormt hij een herinvesteringsreserve […]

Beperking aftrek btw ook voor sommige zakelijke huisvestingskosten

Het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) moet ook worden toegepast als de terbeschikkingstelling van huisvesting noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Dit heeft rechtbank Gelderland onlangs aangegeven. Een organisatie kan in principe de BTW verrekenen die in rekening is gebracht door leveranciers. Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen betreffen goederen en […]

Verhuur meer dan 23 studentenpanden in privé toch in box 3, feitelijke omstandigheden moet beoordeeld worden.

Een belastingplichtige krijgt over meerdere jaren navorderingsaanslagen inkomstenbelasting. De belastingplichtige verhuurt 23 eigen studentenpanden en beheert daarnaast voor een ander nog  enkele panden. Belastingplichtige geeft de panden die hij zelf verhuurt op in box 3. De vergoeding voor het beheer geeft hij op als resultaat uit overige werkzaamheden.  De inspecteur vindt dat sprake is van […]

Woonhuis met atelier vormt voor 80% woning

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het verlaagde overdrachtsbelastingtarief op 80% van het pand van toepassing is. Afgaande op de bouwtekeningen moet 20% van het pand namelijk als werkruimte worden bestempeld. X verkrijgt op 4 april 2013 een onroerende zaak. Het betreft een pand dat in 1906 in opdracht van een architect is gebouwd als woonhuis […]

Alsnog vrijstelling overdrachtsbelasting voor verkrijging bouwterrein

Bent u van plan om onbebouwde grond aan te kopen waarop u btw-belaste prestaties gaat verrichten? Dan is het gunstiger om btw voor de aankoop van de onbebouwde grond te betalen in plaats van overdrachtsbelasting. De btw kunt u namelijk terugvragen, de overdrachtsbelasting niet.   Hiervoor moet de onbebouwde grond wel aangemerkt zijn als bouwterrein. […]

Geen btw over privégebruik woning vof

Een vof of maatschap is vanaf 2015 geen btw meer verschuldigd over het privégebruik van de woning. Voorwaarde is dat de vof of maatschap ten tijde van de bouw van de woning, de over de bouw verschuldigde btw volledig heeft teruggevraagd. In een arrest van 30 oktober 2015 van de Hoge Raad had een maatschap, […]

Geen HIR bij verkoop leegstaand apothekerspand

De Hoge Raad heeft geoordeeld over een zaak waarin de vraag centraal stond of de boekwinst behaald bij de verkoop van een leegstaand apothekerspand voor het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR) in aanmerking komt. Een ondernemer mag de boekwinst op bedrijfsmiddelen onder bepaalde voorwaarden opnemen in de herinvesteringsreserve. Eén van de voorwaarden (zie voor meer […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme