Maand: maart 2012

Twee onvolkomendheden in het aangiftepakket Belastingdienst

Voor mijn klanten gebruik ik altijd een speciaal aangiftepakket van een commerciële leverancier en dat werkt perfect. Daar kan ik zogezegd mee lezen en schrijven. De vooraf ingevulde aangifte is nog niet altijd volledig correct ingevuld. Voor wat betreft een reguliere aangifte heb ik geen noemenswaardige problemen ondervonden met de vooraf ingevulde gegevens. Het gaat hier om een oudere […]

Bedrijven kunnen bij fraude met arbeidswetten worden stilgelegd

Frauderende uitkeringsontvangers kunnen vanaf 1 januari 2013 een tien keer hogere boete krijgen dan nu het geval is. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen worden stilgelegd. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ van minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag aan de Tweede Kamer is […]

Regels bij herinvesteringsreserve afschrijving op nieuw bedrijfsmiddel

De ondernemer kan met de herinvesteringsreserve (hir) onder voorwaarden boekwinsten reserveren die zijn behaald bij de verkoop van bedrijfsmiddelen en deze vervolgens afboeken op de kostprijs van een herinvestering. Hierdoor wordt de winstneming dus uitgesteld. Op het moment dat de ondernemer in een nieuw bedrijfsmiddel herinvesteert, moet hij de afschrijving hiervan bepalen. De berekeningsmethode moet […]

5 vragen en antwoorden over microfinanciering

De start van een bedrijf vraagt om de nodige investeringen, bijvoorbeeld de aanschaf van machines en kantoorartikelen. De meeste startende ondernemers hebben dan ook financiering nodig, maar juist in deze tijd kan het voor startende ondernemers lastig zijn om een lening van de bank te krijgen. In dat geval kan een microkrediet uitkomst bieden: 5 […]

U hebt een huurwoning en u gebruikt een deel ervan voor uw onderneming

Voor de aftrek van kosten van werkruimte gelden speciale regels. Als u een pand huurt voor bewoning, wilt u misschien een deel ervan voor uw onderneming gaan gebruiken. U richt een klein gedeelte, bijvoorbeeld een zolderkamer, in als atelierruimte. Of u gaat de garage gebruiken als werkplaats. Het deel van de woning dat u voor […]

Zijn uw overeenkomsten met de B.V. up to date?

In praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat er geen overeenkomsten opgesteld zijn, terwijl dit wel noodzakelijk is. Vooral omdat dit ook allerlei ongewenste effecten kan voorkomen bij bijvoorbeeld een faillissement van een B.V. Het is in de praktijk al eens voorgekomen dat een werkmaatschappij failliet ging en dat bijvoorbeeld wel betalingen plaats vonden […]

Investeren in opleiding levert belastingvoordeel op

De werkgever kan voor bepaalde werknemers de afdrachtvermindering onderwijs toepassen. Hij betaalt dan voor die werknemer minder loonheffing dan dat hij heeft aangegeven. De afdrachtvermindering onderwijs telt in totaal acht categorieën en die hebben allemaal een eigen set aan voorwaarden. Of de werkgever daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze afdrachtvermindering hangt af van de categorie […]

Verzendkosten en BTW: Hoe zit dat?

Wanneer u goederen verzendt is het gebruikelijk een bedrag aan verzendkosten op de factuur te vermelden. Regelmatig onstaan er misverstanden over het feit of er nu omzetbelasting (btw) over die verzendkosten gerekend moet worden.    BTW en postzegels Wanneer u postzegels of pakketzegels koopt, betaalt u geen btw op deze producten. U kunt hier dus […]

4 valkuilen voor startende ondernemers

Een bedrijf starten is een ding, maar ervoor zorgen dat het een goedlopende onderneming wordt (en blijft) kan voor startende ondernemers een grote uitdaging zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel jonge bedrijven de eerste drie jaar niet halen. Waardoor komt dit en hoe omzeilt u met uw startup deze statistieken wel? De checklist 4 valkuilen […]

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Veel bedrijven worden jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zich onveilig voelen, minder investeren en soms zelfs hun bedrijf sluiten. Bent u ondernemer en weet u niet zeker of uw bedrijf goed is beveiligd tegen criminaliteit en vandalisme? Dan is er voor u de onafhankelijke veiligheidsscan op maat. Wat heeft u […]