Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Veel bedrijven worden jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zich onveilig voelen, minder investeren en soms zelfs hun bedrijf sluiten.

Bent u ondernemer en weet u niet zeker of uw bedrijf goed is beveiligd tegen criminaliteit en vandalisme? Dan is er voor u de onafhankelijke veiligheidsscan op maat.

Wat heeft u aan VKB?

VKB geeft u als ondernemer subsidie om te laten onderzoeken hoe uw bedrijf is beveiligd tegen criminaliteit zoals diefstal, inbraak en vandalisme. Met de VKB Veiligheidsscan krijgen kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers of 10 fte) onafhankelijk beveiligingsadvies op maat. De overheid vergoedt €300 per scan, per vestiging. Bovendien kunt  u op basis van de VKB Veiligheidsscan de helft van de kosten voor het veiliger maken van uw  zaak vergoed krijgen, met een maximum van €700. In totaal kunt u dus maximaal €1.000 subsidie ontvangen per vestiging.

Budget voor 9.000 aanvragen

De overheid vindt het belangrijk dat ondernemers goed beveiligd zijn tegen criminaliteit en vandalisme. Daarom stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 9 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling VKB.

VKB-regeling 2012 gepubliceerd

Inmiddels is de nieuwe VKB-regeling voor 2012 gepubliceerd in de Staatscourant, deze is geopend op 1 maart 2012. Volgt u daarbij wel het stappenplan.

Ik heb in 2011 een scan aanvraag ingediend en hiervoor subsidie ontvangen

Het vervolg is dan het aanvragen van subsidie voor VKB Veiligheidsmaatregelen. De deadline voor het indienen van de VKB Veiligheidsmaatregelen 2011 is 1 juni 2012. Een tweede voorwaarde is dat u uw aanvraag voor de veiligheidsmaatreglen binnen 6 maanden na de aanvraag voor de scan door Agentschap NL moet zijn ontvangen. Indien u géén aanvraag voor uw veiligheidsmaatregelen hebt ingediend binnen bovengenoemde termijn kunt u op basis van uw scanaanvraag in 2011 géén nieuwe aanvraag indienen voor de regeling 2012.

Stappenplan

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het belangrijk dat u de volgende stappen onderneemt. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Stap 1: Regel de veiligheidsscan

Stap 2: dien een aanvraag in bij Agentschap NL

Stap 3: Tref de maatregelen (of een van de) die worden geadviseerd in het veiligheidsrapport

Stap 4: Dien een aanvraag in voor de veiligheidsmaatregelen bij Agentschap NL

(Bron: AgentschapNL)

Updated: 16 maart 2012 — 17:02