Zijn uw overeenkomsten met de B.V. up to date?

In praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat er geen overeenkomsten opgesteld zijn, terwijl dit wel noodzakelijk is. Vooral omdat dit ook allerlei ongewenste effecten kan voorkomen bij bijvoorbeeld een faillissement van een B.V.

Het is in de praktijk al eens voorgekomen dat een werkmaatschappij failliet ging en dat bijvoorbeeld wel betalingen plaats vonden vanuit deze B.V. naar de holding B.V. als managementfee. Dit lijkt op het eerste gezicht niet vreemd en dat is het ook niet, want vaak worden werkzaamheden van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) ter beschikking gesteld aan de werkmaatschappij, of er worden andere zaken ter beschikking gesteld aan de werkmaatschappij.

Wat kan nu het geval zijn bij een faillissement: De curator stelt dat er geen rechtsgeldige overeenkomst is tussen de holding B.V. en de failliete werkmaatschappij. Vervolgens gaat de curator over tot terugvordering van alle (formeel) onjuiste betaalde managementfee.

Dit voorbeeld hoeft niet alleen aan de orde te komen bij managementfee. Het kan ook aan de orde komen bij bijvoorbeeld dividenduitkeringen, rekening-courantovereenkomsten en mogelijk andere overeenkomsten. Wat bovendien ook van belang is om na te gaan of bepaalde overeenkomsten een bekrachtiging nodig hebben door middel van een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Het kan anders soms nog zo zijn dat overeenkomsten niet rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Heeft u vragen hierover? Mail deze gerust naar info@ambitions.nu

Updated: 16 maart 2012 — 17:34