Twee onvolkomendheden in het aangiftepakket Belastingdienst

Voor mijn klanten gebruik ik altijd een speciaal aangiftepakket van een commerciële leverancier en dat werkt perfect. Daar kan ik zogezegd mee lezen en schrijven.
De vooraf ingevulde aangifte is nog niet altijd volledig correct ingevuld. Voor wat betreft een reguliere aangifte heb ik geen noemenswaardige problemen ondervonden met de vooraf ingevulde gegevens. Het gaat hier om een oudere man en vrouw, fiscaal partner van elkaar want samenwonend met notarieel samenlevingscontract. Beiden zijn de leeftijd van 70 jaar inmiddels gepasseerd. De pensioenuitkeringen van verschillende instanties evenals de AOW vanuit de Sociale verzekeringsbank, stonden netjes ingevuld in de aangifte. Datzelfde geldt voor de WOZ-gegevens van het huis en de voorlopige aanslag over 2011. De hypotheekgegevens en box 3 moest ik zelf nog invullen. ­ Toch constateer ik twee belangrijke onvolkomendheden in het aangiftepakket . Zo is het niet mogelijk om het loon voor de Zvw in te vullen. Zijn er in een jaar verschillende uitkeringsinstanties of werkgevers dan kan het gebeuren dat er teveel bijdrage Zvw is ingehouden en dat een teruggaaf nog volgt. Om een of andere reden is dit loon echter niet aan te geven en komt het verder ook nergens meer terug in het aangiftepakket van de Belastingdienst.
Aan de verdeling van aftrekposten is nog wat te verbeteren. Fiscale partners kunnen hier bepaalde inkomsten en aftrekposten naar gelieve verdelen, om zo te voorkomen dat teveel belasting wordt betaald. Maar dan moet je toch behoorlijk op de hoogte zijn van allerlei fiscale spelregels en dat zijn de meeste belastingplichtigen niet. ­ Zo hebben ouderen mogelijk recht op een ouderentoeslag in box 3. Dit is afhankelijk van het inkomen uit werk en woning in box 1 en daar zitten nu juist aftrekposten (zoals de hypotheekrente) die verdeeld kunnen worden. Als belastingplichtigen niet helemaal gunstig verdelen, dan lopen ouderen hier mogelijk deze ouderentoeslag mis. In het meest ongunstige geval betekent dit een netto bedrag van € 330. Het zou beter zijn als het pakket zelf uitrekent wat de meest gunstige verdeling is en geef mensen vervolgens de keuze of zij met deze verdeling akkoord gaan of dat zij liever zelf een verdeling maken.
(Bron: Fiscaal voor u bewerkt)
Updated: 23 maart 2012 — 14:59