Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, loon

Vrouwelijke zelfstandigen met kind alsnog recht op compensatie

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen maar geen uitkering kregen, kunnen alsnog geld krijgen. Het gaat om naar schatting 20.000 vrouwen, die recht hebben op zo’n 5.600 euro compensatie, een bedrag dat overeenkomt met de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 hebben gekregen. Zo wordt een streep gezet […]

Personeel in dienst met laag uurloon? Wanneer heb ik recht op het lage-inkomensvoordeel?

U hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 4 voorwaarden: De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. […]

Soms verplicht loon betalen zonder werk

Het normale loon dat werkgevers aan werknemers uitbetalen voor hun verrichte werk, heet loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er zijn echter ook situaties waarin er geen werk wordt verricht, maar er toch sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Waarom is dat onderscheid van belang? Het standaard loon uit tegenwoordige dienstbetrekking bestaat uit het periodieke loon, […]

WGA Flex: belangrijk aandachtspunt voor ondernemingen

Op 1 januari 2017 treedt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) in werking. Hiermee verdwijnt het onderscheid tussen de WGA voor vaste medewerkers en voor flexwerkers. Als werkgevers niet tijdig beslissen of zij eigenrisicodrager willen worden of blijven, keren zij voor al hun medewerkers voor minimaal drie jaar terug naar UWV. Voor werkgevers […]

Aangenomen moties Wet DBA

Tijdens de vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer zeven moties aangenomen inzake de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Tweede Kamer wil onder andere een kortere doorlooptijd voor de beoordeling van modelovereenkomsten en uiterlijk half december een besluit over de voortgang van de wet. In de moties wordt de regering verzocht […]

NPO en ROOS halen uit naar Belastingdienst inzake Wet DBA

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), trekken aan de bel. Na overleg met de Belastingdienst over modelovereenkomsten voor de omroepsector, waarbij de relatie tussen zelfstandige en klant wordt verduidelijkt en schijnzelfstandigheid wordt uitgesloten, is het resultaat nihil. In een brief (.pdf)aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën stellen de […]

Belastingdienst controleert juiste sectorindeling

De Belastingdienst gaat vanaf juli 2016 controleren of de door de werkgever aangegeven sector wel gelijk is aan de bij haar geregistreerde sector. De Belastingdienst stelt de sectorcode bij beschikking vast. De werkgever vindt de juiste sectorcode in de beschikking sectoraansluiting die hij heeft ontvangen toen hij zich aanmeldde als werkgever bij de Belastingdienst. Ook […]

Afschaffing VAR-verklaring heeft aanpassing overeenkomsten tot gevolg

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (hierna: “de Wet DBA”) heeft al veel pennen in beweging gezet. Met de komst van deze wet op 1 mei jl. is de welbekende VAR-verklaring afgeschaft. In de plaats daarvan komt: een modelovereenkomst; of een aan de Belastingdienst voorgelegde individuele overeenkomst. Ik zal in deze blog niet de wet herkauwen. […]

Nettosalaris iets omlaag

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Uw werknemers houden dan € 3 tot € 10 netto per maand minder over dan nu. Ieder jaar wijzigen aan het begin van het jaar de belastingtarieven. Omdat de juiste tarieven voor 2016 pas in december zijn vastgesteld, konden deze niet meer op tijd worden verwerkt […]

Let op fiscale aspecten bij inhuur zzp’ers

Als u met zzp’ers werkt, is het belangrijk om met een aantal fiscale aspecten rekening te houden. U wilt immers geen problemen krijgen met de Belastingdienst. Nu de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) op termijn wordt afgeschaft, is het belangrijk om hier tijdig op te anticiperen.   Een juiste VAR biedt een opdrachtgever vooraf zekerheid dat er […]