Maand: april 2015

Surseance van betaling

  Bent u tijdelijk niet in staat uw schulden te betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u uitstel (surseance) van betaling (meestal anderhalf jaar) te geven. Door surseance van betaling kunt u een faillissement voorkomen. Of een surseance van betaling geschikt is voor uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Het kan zijn dat […]

Wiebes: geen VAR meer voor zzp’ers miv 2016

Als het aan het kabinet ligt, hebben zzp’ers en freelancers binnenkort geen VAR-verklaring meer nodig om te laten zien dat ze als zelfstandige werken. Ook de plannen voor een digitale opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie zijn van de baan, schrijft Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer. n plaats daarvan gaat de […]

* 5 investeringsregelingen die je moet kennen

  Een bedrijf starten kost geld. Of je nu een bestaande onderneming overneemt of een startup vanaf de grond wilt opbouwen: als ondernemer zul je – zeker in het begin – in jouw bedrijf moeten investeren. Gelukkig heeft de overheid hiervoor een aantal goede regelingen in het leven geroepen: 5 investeringsregelingen voor ondernemers. 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek […]

Algemene voorwaarden meer informatie

In algemene voorwaarden leggen ondernemers de regels vast die zij gebruiken bij de verkoop van producten of diensten. Deze ‘kleine lettertjes’ scheppen duidelijkheid over allerlei zaken die met de verkoop aan consumenten te maken hebben. Ondernemers kunnen niet zomaar alles in hun ‘kleine lettertjes’ opnemen. En zij moeten zorgen dat consumenten de algemene voorwaarden kunnen […]

Bij notariële akte schuldig gebleven schenking geeft meer zekerheid

Kinderen die door een ouder schuldig gebleven schenkingen in mindering willen brengen op de nalatenschap, doen er goed aan deze schenking in een notariële akte te laten vastleggen of de onderhandse akte door de notaris te laten bekrachtigen. Als een – in een onderhandse akte – schuldig gebleven schenking pas na het overlijden van de […]

Kostenaftrek eigen woning van gescheiden persoon is door de inspecteur terecht beperkt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur eerder te veel dan te weinig kosten en lasten van de eigen woning in aftrek heeft toegelaten. Belanghebbende, X, is gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met Y. Y dient in 2005 een verzoek tot echtscheiding in bij Rechtbank Arnhem. In 2006 is de echtscheiding uitgesproken. Pas in 2009 […]

Belastingkenmerk vergeten? Zoekhulp betalingskenmerk van de belastingdienst

Wilt u een aangifte of aanslag betalen maar bent u de acceptgiro kwijt? Of weet u niet meer welk aangifte-, aanslag-, of beschikkingsnummer bij een betalingskenmerk hoort? Met de Zoekhulp betalingskenmerk en aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer kunt u dat achterhalen. Zoekhulp gebruiken Vul de vragen in. Is iets niet duidelijk, klik dan op het vraagteken […]

Wanneer kan ik een hypotheek krijgen als zzp’er?

Als zzp’er kunt u een hypotheek krijgen, maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geldverstrekkers hanteren altijd twee grenzen voor de bepaling van een maximale hypotheek. De laagste grens is bindend. Ten eerste mag u in 2015 maximaal 103 % van de woningwaarde financieren met een hypotheek. Ten tweede stelt de bank eisen aan uw inkomen. Laatste drie jaar […]

Werkzaamheden advocaat buiten BV om vormen winst en geen voordeel uit aanmerkelijk belang

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X zijn werkzaamheden als advocaat/juridisch adviseur zelfstandig en voor eigen rekening heeft verricht en daarbij ondernemersrisico heeft gelopen.   Belanghebbende, X, is directeur en enig aandeelhouder van E bv. Naar aanleiding van een onderzoek van de FIOD heeft de inspecteur diverse correcties aangebracht op de aangiften IB/PVV van X over de […]

Naheffing BTW voor integratielevering was over verkeerde tijdvak opgelegd

A verkocht in 2000 zijn aandelen in BV X. Hij bleef aan als bedrijfsleider en bedong bij de aandelenverkoop dat aan hem een bedrijfswoning om niet ter beschikking zou worden gesteld. Eind 2004 startte BV X met de bouw van deze woning op haar bedrijfsterrein. Aanvankelijk bracht BV X geen voorbelasting in aftrek, maar in […]