Wanneer kan ik een hypotheek krijgen als zzp’er?

Als zzp’er kunt u een hypotheek krijgen, maar daarvoor gelden wel voorwaarden.

Geldverstrekkers hanteren altijd twee grenzen voor de bepaling van een maximale hypotheek. De laagste grens is bindend. Ten eerste mag u in 2015 maximaal 103 % van de woningwaarde financieren met een hypotheek. Ten tweede stelt de bank eisen aan uw inkomen.

Laatste drie jaar
De meeste banken kijken vooral naar uw gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren (voorafgaand aan het jaar waarin u de hypotheek aanvraagt). Daarbij geldt het inkomen in het laatste jaar als maximum. Dus als u de afgelopen drie jaar achtereenvolgens € 20.000, € 26.000 en € 11.000 hebt verdiend, is het gemiddelde € 19.000. Maar aangezien de € 11.000 van het laatste jaar lager is, geldt dat als uitgangspunt.

Met ‘inkomen’ wordt bedoeld: de winst uit onderneming vóór belastingen. De bank vraagt om uw jaarcijfers, belastingaangiftes en belastingaanslagen. Als de laatste cijfers nog niet beschikbaar zijn, kan de geldverstrekker uitgaan van een onderbouwde accountantsprognose. In de praktijk houden geldverstrekkers meestal vast aan de eis van drie jaargangen jaarcijfers.

Wanneer een zzp’er minder dan drie jaar zelfstandig is, verstrekt de geldverstrekker op individuele beoordeling soms toch een hypotheek. Raadpleeg in zo’n situatie uw eigen zakelijke bank, omdat daar normaliter meer bekend is over uw financiële situatie. Dat maakt de kans op succes het grootst.

Bijzonderheden
Banken stellen vaak nog aanvullende voorwaarden, naast inkomen en financiering tot 103 % van de woningwaarde. Soms beperkt de bank de maximale lening bijvoorbeeld tot 90 % van de woningwaarde. Ondernemers uit bepaalde branches, zoals horeca, kunnen soms minder lenen of worden uitgesloten.

Vereniging Eigen Huis onderzocht in maart 2015 welke specifieke voorwaarden banken hanteren voor zzp’ers. Hieronder een kort overzicht, met de aanvullende voorwaarden van enkele grote banken.

ABN AMRO
Voor zzp’ers die korter dan drie jaar zelfstandig zijn, gelden aanvullende voorwaarden. Dan is de prognose van een deskundige vereist en wordt maximaal 75 % of 90 % van de woningwaarde als hypotheek verstrekt. Iemand die korter dan een jaar als zzp’er werkt, kan geen financiering krijgen.

ING
Als u korter dan drie jaar als zelfstandige werkt, is aanvullende informatie nodig. Denk aan de prognose van een deskundige, uw cv en orderportefeuille. Voor startende zzp’ers wordt 80 % van het inkomen gebruikt bij bepaling van de maximale hypotheek.

Rabobank
Starters moeten minstens één boekjaar hebben afgerond, aangevuld met de prognose van een deskundige.

Obvion Hypotheken
Starters moeten cijfers hebben over minimaal twee boekjaren, plus de prognose van een deskundige.

Updated: 20 april 2015 — 08:35