Categorie: Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel (ZZP), belastingnieuws, schenken en erven

Skypetestament – testament op afstand

Op 3 april is het kabinet akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het voor notarissen tijdelijk mogelijk maakt om op afstand noodtestamenten te passeren. In het persbericht wordt aangegeven dat dit van toepassing zal zijn voor mensen die vanwege de coronamaatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte, zoals een testament, […]

Het nut van een schenkingsakte

Een schenking doet u meestal in eerste instantie om de begunstigde te helpen, maar mogelijk levert het u zelf ook voordeel op. Fiscale voordelen Veel mensen vinden het leuker om met de warme hand (bij leven) te schenken dan met koude hand (na overlijden). Bovendien heeft schenken bij leven verschillende fiscale voordelen. Een schenking: kan […]

Bij overname activa en passiva van zelfstandige onderneming begint vijfjarentermijn bedrijfsopvolgingsregeling te lopen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast. A was ten tijde van de schenking op 19 december 2014 nog geen vijf jaren ondernemer met betrekking tot G bv. A houdt de aandelen in B bv. B bv houdt (indirect) aandelen in diverse vennootschappen. In 2013 koopt een van de vennootschappen de activa […]

Vervroegd aflossen van een nalatenschap? Let erop dat dit geen schenking is!

Een ding in het leven is zeker: iedereen komt te overlijden. In de situatie dat er sprake is van een gezin (ouders met kinderen) overlijden beide ouders meestal niet te gelijk. Is uw partner overleden? Grote kans dat de nalatenschap bij u in beheer is gebleven. De kinderen hebben een vordering op u gekregen, welke […]

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning.

Deze bedraagt in 2019 €102.010. De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld waarmee een woning gekocht wordt. Het geld mag ook gebruikt worden om een eigen woning te verbouwen of onder voorwaarden om een hypothecaire lening mee af te lossen. Voorafgaand aan schenking gemaakte […]

“Een beetje genot is ook genot”, zegt het Hof Den Haag

Een erflater verkoopt een woning aan de toekomstige erfgenamen. Vervolgens blijft hij er zelf in wonen. Toch kunnen de erfgenamen bij zijn overlijden alsnog erfbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de woning, ook al behoort deze niet tot de nalatenschap. Hoe zit dit? En is dit te voorkomen? Moeder en dochter woonden gezamenlijk in […]

Artikel: De Hoge Raad geeft de uitsluitingsclausule een sterke werking

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over uitsluitingsclausule. De uitsluitingsclausule wordt vaak toegevoegd aan schenkingen en erfenissen om ervoor te zorgen dat het verkregen vermogen altijd tot het privévermogen van de verkrijger blijft behoren. Ook als de verkrijger in gemeenschap van goederen gaat huwen of is gehuwd. De Hoge […]

Schenken: alles wat u moet weten in één overzicht

Als u geld en andere bezittingen nalaat, moet u daar als erfgenaam belasting over betalen. Door op een slimme manier te schenken, kunt u veel geld aan erfbelasting besparen. Schenken bij leven is een mogelijkheid. Zorg er dan voor dat u jaarlijks de schenkingsvrijstelling benut. Dit bespaart uw erfgenamen veel geld. Jaarlijks belastingvrij schenken Afhankelijk […]

Belastingvrij aan uw kind schenken? Dit zijn de mogelijkheden in 2018

Een financiële meevaller, een goede jaaromzet, gespaard vermogen of uw kind dat op het punt staat het ouderlijk huis te verlaten. Voor iedereen heeft het doen van een schenking een andere reden. Maar ik kan toch niet zomaar een groot bedrag aan mijn kinderen schenken? Jawel. Door rekening te houden met de verschillende schenkingsvrijstellingen is […]

Innen erfbelasting alleen maar verder achterop

De achterstand in de inning van de erfbelasting is alleen maar groter geworden, terwijl het de bedoeling was die dit jaar in te lopen. De opbrengst zal daardoor voorlopig tegenvallen, meldt staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Snel verschafte nadere uitleg, nadat minister Wopke Hoekstra al voor de nieuwe problemen bij de geplaagde Belastingdienst had gewaarschuwd. De […]