Bij overname activa en passiva van zelfstandige onderneming begint vijfjarentermijn bedrijfsopvolgingsregeling te lopen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast. A was ten tijde van de schenking op 19 december 2014 nog geen vijf jaren ondernemer met betrekking tot G bv.

A houdt de aandelen in B bv. B bv houdt (indirect) aandelen in diverse vennootschappen. In 2013 koopt een van de vennootschappen de activa en passiva van G bv. Op 19 december 2014 schenkt A een aantal aandelen B bv aan zijn zoon, belanghebbende, X. In geschil is of de bedrijfsopvolgingsregeling kan worden toegepast op het belang van de geschonken aandelen in G bv.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast, omdat A ten tijde van de schenking op 19 december 2014 nog geen vijf jaren ondernemer was met betrekking tot G bv. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de bezitstermijn voor de gekochte activa en passiva van G bv pas op 18 september 2013 is gaan lopen. Hierbij is van belang dat G bv ten tijde van de aankoop van de activa en passiva een zelfstandige onderneming was. Verder is niet van belang dat G bv na de aankoop is opgegaan in de B-groep en ten tijde van de schenking niet meer als afzonderlijke onderneming te identificeren was.

(Bron: Taxlive)

Updated: 4 oktober 2019 — 07:52