Maand: mei 2019

Door onduidelijkheden over urenregistratie geen recht op zelfstandigenaftrek

Hof Den Haag oordeelt dat X weliswaar is aan te merken als IB-ondernemer, maar dat hij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. X voldoet namelijk niet aan het urencriterium. Met hetgeen X overlegt maakt hij niet aannemelijk dat hij ten minste 1225 uren aan zijn onderneming heeft besteed. X is in loondienst werkzaam als civiel […]

Voor vaste kostenvergoeding is vooraf onderzoek nodig

Bevat een vaste kostenvergoeding bedragen die gericht zijn vrijgesteld of intermediaire kosten dan is de vergoeding alleen onbelast te verstrekken door de werkgever als er vooraf onderzoek is gedaan naar de werkelijk door de werknemer gemaakte kosten. Dit staat in een Handreiking van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in zijn Handreiking nog maar eens aangegeven […]

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan zijn of hij ook het recht behoudt op loonbestanddelen zoals een dertiende maand. Wettelijk is bepaald dat een werknemer bij ziekte de eerste 104 weken recht heeft op minimaal 70% van het brutoloon, met het maximumdagloon […]

Vast bedrag KIA voor alle vennoten samen

Als een vof zoveel investeert dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek volgens de bijbehorende tabel in de wet tot een vast bedrag leidt, moeten de vennoten dit bedrag onderling verdelen. Een ondernemer probeerde in een zaak voor Hof Den Haag de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wel erg in zijn voordeel uit te leggen. Samen met zijn broer […]

Legateer de oudedagsverplichting

Hoe kijkt de Belastingdienst aan tegen de afwikkeling van een ODV bij overlijden. Het aanwijzen van de langstlevende echtgenoot als begunstigde van de aanspraak op de oudedagsverplichting kan onder voorwaarden uitkomst bieden, aldus mr. drs. Eva Smits in het Vakblad Estate Planning. Sommige dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet in een zogeheten oudedagsverplichting […]

Dga’s en ondernemers komen meer onder de loep van de fiscus

De dga en de ondernemer kunnen weer rekenen op de warme belangstelling van de fiscus. Mr.dr. Chris Dijkstra ging in het onlineprogramma Tax Talks in op de overwegingen van de staatssecretaris in zijn kamerbrief over een beter belastingstelsel. Dijkstra wijst op de hints van de staatssecretaris dat hij niet-uitgekeerd inkomen in box 2 wil gaan […]

Dga, benut u de algemene heffingskorting van uw partner optimaal?

Heeft uw fiscale partner geen of weinig inkomen? Dan is de kans groot dat u de algemene heffingskorting (AHK) van uw partner kunt benutten. Uiteraard moet u voldoende belasting verschuldigd zijn waarmee de heffingskorting is te verrekenen. Heeft u uw fiscale planning op orde om zo heffingskorting zo goed mogelijk te benutten? Iedereen heeft recht […]

Woning taxeren bij eerste nalatenschap

Als een van de ouders komt te overlijden, krijgen de kinderen doorgaans een zogeheten niet-opeisbare geldvordering. Dat wil zeggen dat zij hun erfdeel – waaronder de waarde van de woning – ontvangen op het moment dat ook de andere ouder komt te overlijden. Voorkom onduidelijkheid over de hoogte van deze geldvordering door de woning op […]