Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, zelfstandigenaftrek

Door onduidelijkheden over urenregistratie geen recht op zelfstandigenaftrek

Hof Den Haag oordeelt dat X weliswaar is aan te merken als IB-ondernemer, maar dat hij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. X voldoet namelijk niet aan het urencriterium. Met hetgeen X overlegt maakt hij niet aannemelijk dat hij ten minste 1225 uren aan zijn onderneming heeft besteed. X is in loondienst werkzaam als civiel […]

Controle zelfstandigenaftrek bij kleine omzet

Ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet hadden van minder dan € 5.000 en die in 2017 zelfstandigenaftrek hebben geclaimd in hun aangifte inkomstenbelasting, ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst. In deze brief waarschuwt de Belastingdienst de ondernemer dat een dergelijke kleine omzet kan betekenen dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden […]

Wordt ik nog wel gezien als ondernemer door de fiscus?

Als een belastingplichtige met een activiteit een zeer lage omzet haalt die volledig wegvalt tegen de afschrijvingen, kan de inspecteur concluderen dat met betrekking tot deze activiteit geen objectief winstoogmerk bestaat. Er kan dan geen sprake zijn van een bron van inkomen en dus evenmin van een onderneming. Een man werkte in loondienst, dreef samen […]

Is de onderneming wel volledig gestaakt?

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting die stopt met zijn bedrijf, ontvangt geen winst uit onderneming meer en zijn recht op ondernemersaftrek vervalt. Maar dan moet een onderneming wel daadwerkelijk gestaakt zijn, anders vangt de inspecteur bot bij de rechter. In dit recent gepubliceerde vonnis van het gerechtshof in Den Bosch draaide het om een echtpaar […]

Chauffeurs worden aangemerkt als vennoten; Koeriersdienstfirma niet inhoudingsplichtig

Rechtbank Den Haag beslist dat de chauffeurs niet in dienstbetrekking zijn bij een vof waarin koeriersdiensten worden verricht. De vof is niet inhoudingsplichtig omdat de chauffeurs worden aangemerkt als vennoten. Belanghebbende, vof X, verricht koeriersdiensten. Als vennoten van vof X staan ingeschreven B en I en een zestigtal anderen. B heeft de dagelijkse leiding over […]

Vennote van garagebedrijf claimt terecht zelfstandigenaftrek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat in autobedrijven als de onderhavige een samenwerkingsverband met een vergelijkbare winstverdeling en verdeling van de werkzaamheden ook tussen niet-verbonden personen voorkomt. Belanghebbende, mevrouw X, en haar echtgenoot exploiteren in vof-verband een garagebedrijf. De vof is opgericht in 2006. X heeft een winstaandeel van 40%. X werkte tot en […]

Bron van inkomen voor 2 van 3 v.o.f.’s maar niet voldaan aan urencriterium

Y dreef een onderneming die mensen hielp met het vinden van werk door koppeling met anderen in networks en door persoonlijke training, met name via de beeldtelefoon. In mei 2004 trad zijn echtgenote X toe tot de onderneming en gingen zij verder in v.o.f. A. In april 2006 richtte X een stichting op, die als […]