Maand: maart 2018

Aan de slag met premiekorting: Pak voordeel tot €21.000

Heeft u tot en met 2017 geen premiekorting toegepast, maar wél de laatste vijf jaar personeel in dienst met een beperking of oudere werknemers uit een uitkeringspositie, dan kunt premiekorting claimen tot een bedrag van €21.000,- per werknemer. Lees hieronder meer wat u nú moet doen! Heeft u nooit premiekorting toegepast, maar in de afgelopen […]

Lage sectorpremie: wanneer van toepassing?

Het lage sectorpremiepercentage voor werknemers met overeenkomsten voor onbepaalde tijd met een jaarurennorm mag u sinds 1 januari 2018 onder voorwaarden toepassen. Voor min/max-contracten geldt de hoge sectorpremie. Dit is geregeld in een wijziging van de Regeling Wfsv.  Vijf sectoren hebben een hoger werkloosheidsrisico dan andere sectoren:  agrarisch bedrijf  bouwbedrijf  culturele instellingen  horeca algemeen  schildersbedrijf  Daarom gelden er voor deze sectoren twee premiepercentages: […]

Lage inkomensvoordeel: UWV-beschikkingen kloppen niet altijd

Als het allemaal is goed gegaan hebben alle werkgevers die recht hebben op het Lage inkomensvoordeel (LIV) inmiddels een beschikking ontvangen van het UWV. De eerste gevallen waarbij de beschikking niet lijkt te kloppen, zijn er inmiddels al. Complexe berekeningen De berekeningen die ten grondslag liggen aan de beschikking zijn complex. De input in en […]

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen? Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen? Om erfbelasting te verminderen, kunt u tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze bedragen vervolgens […]

Brexit: de stand van zaken (onder andere voor de btw)

Het Verenigd Koninkrijk gaat de EU verlaten, zo bleek uit het op 23 juni 2016 gehouden referendum. De voorziene datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten is vrijdag 29 maart 2019. De vraag blijft wat de exacte gevolgen zullen zijn van de Brexit. Omdat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk exportland is voor Nederland […]

Wijzigingen milieu- en energie-investeringsaftrek 2018

Eind 2017 zijn de milieu- en energielijsten voor 2018 gepubliceerd. Op deze lijsten staan de investeringen in bedrijfsmiddelen opgesomd. Hiervoor geldt vanaf 1 januari 2018 de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze lijsten worden jaarlijks gewijzigd en zijn te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Algemeen Behalve de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel […]

Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer?

Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het vereist een goede samenwerking tussen de ondernemer, zijn accountant en advocaat. Bent u een IB-ondernemer, dan is dit van bijzonder belang. Een goede berekening is niet altijd eenvoudig omdat uw inkomen per jaar namelijk behoorlijk kan fluctueren. Kinder- én partneralimentatie Alimentatie kan worden vastgesteld voor een […]

Wordt ik nog wel gezien als ondernemer door de fiscus?

Als een belastingplichtige met een activiteit een zeer lage omzet haalt die volledig wegvalt tegen de afschrijvingen, kan de inspecteur concluderen dat met betrekking tot deze activiteit geen objectief winstoogmerk bestaat. Er kan dan geen sprake zijn van een bron van inkomen en dus evenmin van een onderneming. Een man werkte in loondienst, dreef samen […]

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten. Echtscheiding en pensioen Wanneer u gaat scheiden hebben u en uw ex-partner kort gezegd beiden recht op […]

Bereid u voor op de Privacywet 2018

er 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetgeving, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijnen uit 1995. De huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt daarmee vanaf die datum te vervallen. Wees voorbereid en […]